SIA “Rūjienas siltums” paziņojums par noteikto tarifu siltumenerģijas apgādes pakalpojumam no 1. marta

SIA “RŪJIENAS SILTUMS” paziņojums par siltumenerģijas gala tarifa projektu Rūjienā

Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums”, vienotais reģistrācijas numurs 44103023807, juridiskā adrese – Raiņa iela 3, Rūjiena, Valmieras novads, LV-4240,  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto    tarifu Rūjienā, Valmieras novadā, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs *
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielin./ samazin. * (%).
Siltumenerģijas gala tarifs Rūjienā, Valmieras novadā (no 2023.gada 3.novembra līdz 2024.gada 30.septembrim), t.sk.:89.4087.25-2.4%
    siltumenerģijas ražošanas tarifs59.9158.12-3.0%
    siltumenerģijas pārvades un      sadales tarifs23.8723.51-1.5%
    siltumenerģijas tirdzniecības tarifs5.625.620%
Siltumenerģijas apgādes gala tarifs Rūjienā, Valmieras novadā (no 2024.gada 1.oktobra), t.sk.:80.6378.48-2.7%
    siltumenerģijas ražošanas tarifs55.2353.44-3.2%
    siltumenerģijas pārvades un      sadales tarifs20.3620.00-1.8%
    siltumenerģijas tirdzniecības tarifs5.045.040%

Noteiktais tarifs stāsies spēkā ar 2024. gada 1. martu. 

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” noteikto tarifu, kas 03.10.2023. publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2023.gads; Nr.191). Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar kurināmā iegādes cenas izmaiņām.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes tarifu lietotājs var Pentes ielā 2 Rūjienā, Valmieras novadā, LV-4240, katru darba dienu no plkst.1000 – 1500, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu Gintu Vēveri,  tālruņa numurs +371 28611943, e-pasts –

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt   Pentes ielā 2 Rūjienā, Valmieras novadā, LV-4240, katru darba dienu no plkst.1000 – 1500 vai e-pastā – , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.