SIA “Rūjienas saldējums” sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu attīsta ilgtspējīga iepakojuma risinājumu

SIA “Rūjienas saldējums” ir viens no pieciem uzņēmumiem, kas pēdējā gada laikā izmantoja iespēju sadarboties ar Vidzemes plānošanas reģiona inovāciju projektu vadītāju. Reaģējot uz jaunām prasībām plastmasas izstrādājumu patēriņa mazināšanai, kas skar lielu skaitu uzņēmumu, pārtikas ražotājs uzsāka darbu pie ilgtspējīga iepakojuma koncepta izstrādes.

Sekojot arvien jauniem noteikumiem vienreizlietojamās plastmasas izstrādājumu patēriņa samazināšanai, kā to paredz arī Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, uzņēmums sadarbības procesā ar Vidzemes plānošanas reģiona inovāciju projektu vadītāju meklēja alternatīvu iepakojumu esošajam produkta “Mini Melts” iepakojumam.

Iespēja piesaistīt inovāciju projektu vadītāju ir viens no atbalsta pasākumiem uzņēmējiem, ko kā izmēģinājuma aktivitāti īsteno Vidzemes plānošanas reģions, lai pārbaudītu šāda instrumenta efektivitāti inovāciju veicināšanā. Šobrīd tas sekmīgi testēts vairākos Vidzemes uzņēmumos. Šāda prakse identificēta starptautisku pieredzes apmaiņu rezultātā kā piemērs, kas ļauj stiprināt uzņēmējdarbības un pētniecības sadarbību jaunu pakalpojumu attīstīšanā.

Plašas zināšanas, kontakti, praktiska pieredze,” tā ieguvumus sadarbībai ar inovāciju projektu vadītāju iezīmē Līga Putniņa, SIA “Rūjienas saldējums” iepirkumu vadītāja.

Es noteikti ieteiktu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem izmantot iespēju piesaistīt inovāciju projektu vadītāju. Speciālists zinās, kurā virzienā bez liekas enerģijas tērēšanas doties. Tiks ietaupīts uzņēmumā strādājošo darbinieku resurss. Projekta vadītājs kļūst par partneri uzņēmuma darbiniekam, jo ir blakus ar savu milzīgo resursu projektam nepieciešamo darbu veikšanai. Ir plecs, uz kura balstīties, un ir arī dzinējspēks, lai idejas virzītos uz attīstību. Saliekot šīs lietas kopā, inovatīvus risinājumus ieviest dzīvē ir daudz ātrāk un vienkāršāk,

uzsver Līga Putniņa

Sākotnēji sadarbībā ar inovāciju projektu vadītāju tika apzināta esošā situācija, izstrādāts plāns un kopīgi ar uzņēmuma komandu izvērtēts inovācijas komercpotenciāls.Uzsākot prototipa izstrādi, apzinātas likumdošanas prasības un kopīgi izstrādāta iepakojuma tehniskā specifikācija un vēlāk jau uzsākta potenciālo iepakojuma ražotāju apzināšana. Sadarbības procesā uzņēmumā SIA “Rūjienas saldējums” ar iepakojuma izstrādes sadarbības partneri Čehijā tika atrasts inovatīvs iepakojums un sākās rūpnieciskie testi iepakojumam produktam “Mini Melts”, savukārt produkta “Mini Melts BIG” iepakojumam uzsākta prototipa izstrāde sadarbībā ar Latvijas iepakojuma izstrādes konstruktoriem pēc uzņēmuma izstrādāta radošā koncepta.

Inovāciju projektu vadītāja galvenais uzdevums ir palīdzēt sistematizēt jauna produkta, pakalpojuma vai procesa attīstību, praktiski iedziļinoties esošajās uzņēmuma vajadzībās, lai tālāk nonāktu līdz detalizētam plānam. Sākotnēji tas paredz produkta idejas analīzi, komerciālā potenciāla izvērtēšanu, inovācijas koncepta izstrādi, konkurentu izvērtējumu, prototipa izstrādi, tā nonākot līdz reāla tirgū virzāma produkta ražošanai, tā virzīšanai tirgū, kā arī ne mazāk būtiski – novērtējumu.

Lai aktualizētu šāda atbalsta nodrošināšanu ilgtermiņā, Vidzemes plānošanas reģions vēlreiz rosinās diskusijas ar atbalsta politikas veidotājiem, kā arī plāno iesniegt jau konkrētus priekšlikumus.

Pavisam izmēģinājuma aktivitātē iesaistījās pieci uzņēmumi – SIA “Valmiermuižas alus”, SIA “Rūjienas saldējums”, SIA “Felici”, SIA “Madonas Uguns siers”, SIA “SK LAW”.

Izmēģinājuma aktivitāte ir daļa no rīcības plāna Vidzemes plānošanas reģiona ieviestā Interreg Europe programmas projekta “Vietējo un reģionālo inovāciju ekosistēmu atbalsta politikas instrumenti (EcoRIS3)” ietvaros. Tā mērķis ir uzlabot atbalsta instrumentus inovāciju vides veicināšanai Vidzemē viedās specializācijas jomās.

Foto: SIA “Rūjienas saldējums” publicitātes foto.

Informāciju sagatavoja: Ieva Bīviņa

Vidzemes plānošanas reģiona Sabiedrisko attiecību speciāliste