SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod izsolē neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu (neapdzīvojamu telpu) Valmierā

Izsoles sludinājums

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu (neapdzīvojamu telpu) Nr.600 Rīgas ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9601 900 3549. Izsoles sākumcena EUR 3 700, nodrošinājums – EUR 370, izsoles solis – EUR 100.

Izsoles sākums – 30.06.2023., izsoles noslēgums – 31.07.2023. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 20.07. 2023. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr. LV07PARX0003805160002 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 29327915.