SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē pārdod valsts dzīvokļa īpašumu Strenčos

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 “Tiltlejas”, Strenčos, Valmieras novadā, kadastra Nr.9417 900 0253. Izsoles sākumcena EUR 2 900,00; nodrošinājums – EUR 290,00; izsoles solis – EUR 50,00. Izsoles sākums – 11.11.2022., izsoles noslēgums – 12.12.2022. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 01.12.2022. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/product-files76/files/E-izsoles-noteikumi.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021413, 67021397.