SIA „Naukšēni” Rūjas upē ielaiž 125 līdakas

Lai kompensētu dabai radītos zaudējumus, kas radās noplūstot šķidrmēsliem no SIA “Naukšēni”  piederošās govju fermas “Lejasbolles ferma”, SIA „Naukšēni” papildināja Rūjas upes zivju resursus ar 125 līdakām.

Tas tika darīts pēc Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” ieteikuma, Rūjas upi papildināt ar līdakām ārpus Naukšēnu apdzīvotā centra.

Līdakas izvēlētas, jo tās ir plēsīgas un tām ir lielākas izredzes izdzīvot pārējo zivju vidū. Līdakas Rūjas upē ielaida SIA „Naukšēni” priekšsēdētājs Imants Kamzols, klātesot  Valsts vides dienesta pārstāvim Edgaram Mednim.

Līdakas piegādāja zivju audzētava „Zive” Tukuma novadā. Vienas upē ielaistās līdakas svars ir vidēji 480 grami.

Rūjas upes zivju resursus izmanto makšķernieki, kā arī, katru gadu tiek veikta specializētā zveja vaislas līdaku ieguvei.  Lai izpētītu zivju resursus Rūjas upē, 2020. gadā “BIOR” institūts veica zivju uzskaiti ar elektrozveju, kur konstatēja  trīs dominējošas zivju sugas – asari (Perca fluviatilis), raudu (Rutilus rutilus) un līdaku (Esox lucius).

Valsts vides dienesta pārstāvis Edgars Mednis (pa kreisi) un SIA „Naukšēni” priekšsēdētājs Imants Kamzols