SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” paziņojums par siltumenerģijas apgādes noteikto (piedāvāto) tarifu

SIA “Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas numurs 44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, 2022.gada 29.augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes gala tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 14.04.2010. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/7, noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, un pamatojumu jaunajam tarifam.

SIA “Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas numurs 44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, 2022.gada 29.augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes gala tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 14.04.2010. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/7, noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veids – siltumenerģijas apgādes pakalpojumsSpēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums (%).
Valmieras novads, Bērzaines ciems79,29149,05+ 87,98 %
Valmieras novads, Kocēnu ciems62,0996,20+ 54.94 %
Valmieras novads, Rubenes ciems62,7099,22+ 58,25%
Valmieras novads, Vaidavas ciems67,04103,21+ 53.95%
Valmieras novads, Zilākalna ciems55,1891,66+ 66,11%

Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās datums 2022.gada 1.oktobris.

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar koksnes šķeldas un kokskaidu granulu cenu izmaiņām.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem (piedāvātajiem) tarifiem un noteikto (piedāvāto) tarifu pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas gala tarifiem lietotājs var SIA “Kocēnu komunālā saimniecība”, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novadā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” valdes locekli Māri Heinolu pa tālruni 20217455.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem (piedāvātajiem) tarifiem rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Kocēnu komunālā saimniecība”, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4220, , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, elektroniskā pasta adrese: septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informāciju sagatavoja:

SIA “Kocēnu komunālā saimniecība”