Šī gada ūdeņu monitorings Valmieras novadā noslēdzies

Gauja

Valmieras novada pašvaldība saņēmusi kārtējos ūdeņu monitoringa rezultātus. Ar tiem var iepazīties Veselības inspekcijas mājaslapā

Ūdens kvalitāte ir atbilstoša prasībām un nav bīstama veselībai sekojošās neoficiālajās peldvietās Valmieras novadā: Burtnieku pludmale un Vecates atpūtas vieta (Burtnieku ezers), Salaca (pie Līču skolas), Vaidavas ezera pludmale, Gauja (Strenčos un pie Dzelzs tilta), Endzeles ezeriņš, Sēļu dīķis, Sedas karjers, Brandeļa ezers, Trikātas ezers. 

Informējam iedzīvotājus, ka  Oliņu avota ūdens joprojām uzturā nav lietojams nenovārīts – arī atkārtoto analīžu rezultāti liecina, ka Oliņu avota ūdens neatbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām. Savukārt Sedas avota (lokācija: 57.786295, 25.424746) un Vaidavas ezera avota ūdens ir drošs lietošanai uzturā.

Līdz ar šiem analīžu rezultātiem noslēdzas ūdeņu kvalitātes šī gada monitorings. Kopumā šovasar pārbaudīta ūdens kvalitāte Valmieras novada 16 neoficiālajās peldvietās 1–3 reizes sezonā, četros avotos 1–2 reizes, kā arī novērtēta četru uz Burtnieku ezerā ietekošiem grāvjiem uzstādītu fosfora filtru darbība.