Senioru skoliņas pirmie soļi (2022)

Senioru skoliņas pirmie soļi (2022)

Senioru skoliņas pirmie soļi (2022)

Senioru skoliņas pirmie soļi (2022)

Projekta īstenotājs: Biedrība “Valmieras pilsētas pensionārs”
Pašvaldības finansējums: EUR 1000
Projekta mērķis: Organizēt izglītojošas lekcijas un nodarbības par dažādām vecāka gadagājuma cilvēkus interesējošām un atbilstošām tēmām, veicināt senioru sociālo integrāciju. 
Paveiktais: Tika noorganizētas 6 izglītojošas lekcijas un pieredzes apmaiņas brauciens pie Jēkabpils pilsētas pensionāriem.