Seminārs Vidzemes attīstības un projektu speciālistiem

Vidzemes reģiona pašvaldību speciālistus un citus interesentus 4. novembrī aicina uz semināru par iespējām un metodēm, kā pašvaldība var sekmēt vietējo attīstību.

Lai papildinātu reģiona pašvaldību speciālistu zināšanas par tendencēm, iespējām un metodēm vietējās attīstības sekmēšanai, Vidzemes plānošanas reģions 4. novembrī organizēs informatīvu semināru, kurā ar savām zināšanām dalīsies gan pašmāju, gan ārvalstu eksperti. Semināra saturs sniegs pašvaldību speciālistiem papildinošas zināšanas par attīstības plānošanas procesu. Pasākuma galvenā mērķauditorija ir  Vidzemes reģiona attīstības un projektu speciālisti, bet gaidīts būs ikviens interesents gan no Vidzemes, gan citiem reģioniem.

Seminārā tiks aplūkotas globālās tendences un Eiropas Savienības politika vietējās attīstības sekmēšanai, īpašu uzmanību pievēršot Eiropas zaļajam kursam un pašvaldību iespējām izmantot jaunas metodes, lai iesaistītos cīņā pret klimata pārmaiņām. Detalizētāk tiks aplūkotas dažas no tām – sistēmas dinamiskā modelēšana, ko iespējams izmantot kā līdzekli vietējo attīstības scenāriju noteikšanai un paredzēšanai, un ko savā praksē jau testējis arī Vidzemes plānošanas reģions. Tāpat tiks piedāvāti praktiski piemēri un metodes, kā iesaistīt vietējos iedzīvotājus pašvaldības attīstības procesos, spēcinot līdzdalības vēl nepilnīgi izmantoto potenciālu. Semināra dalībniekus iepazīstināsim arī ar EUROPE DIRECT centru piedāvātajām iespējām, tostarp Vidzemes plānošanas reģiona piedāvājumu, kas šogad kļuvis par vienu no septiņiem EUROPE DIRECT centriem Latvijā.

Kapacitātes spēcināšanas seminārā ar savām zināšanām dalīsies arī divi ārvalstu lektori – Patriks Krehans (Patrick Crehan)  no Beļģijas, Briseles un Antonijs Oliva Kesada (Antoni Oliva Quesada) no Spānijas, Barselonas.  P. Krehans ik dienas strādā ar uzņēmumiem un organizācijām, tostarp valsts sektoru, koncentrējoties uz stratēģijām, inovācijām un organizāciju pārmaiņu vadību. Savukārt A.Oliva Kesada ir attīstības konsultants un lauksaimniecības inženieris, kas specializējies sistēmdinamiskajā modelēšanā un reģionu un pilsētu attīstības scenāriju veidošanā.

Ārvalstu lektoru stāstījuma laikā tiks nodrošināts tulkojums uz latviešu valodu. Dalība seminārā bez maksas.

>> SEMINĀRA PROGRAMMA

>> Reģistrēšanās dalībai seminārā līdz š.g. 2. novembrim ŠEIT

Semināru organizē programmas Apvārsnis 2020 projekts “Sadarbības virzīta nākotnes politika lauku reģioniem un iedzīvotājiem” (PoliRural) sadarbībā ar EUROPE DIRECT Vidzeme.

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību vadītāja,