Seminārs par grantu konkursu invazīvo sugu ierobežošanai

seminars par invazivajiem augiem

Lai rastu jaunas, efektīvas invazīvo sugu apkarošanas un ierobežošanas metodes, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Daugavpils Universitāti 2023.gada 31. janvārī uzsāks otro projektu konkursu mazo grantu piešķiršanai iedzīvotājiem, uzņēmējiem un sadarbības grupām, ieskaitot pašvaldības, kas savā vai pārvaldībā esošajā īpašumā vēlas ierobežot invazīvās sugas, izmantojot Latvijai inovatīvas, dabai draudzīgas un izmaksu lietderīgas metodes.

Lai iepazīstinātu  ar konkursa norisi un palīdzētu sagatavoties projekta ideju iesniegšanai, 2023. gada 17.janvārī plkst. 13.00 notiks informatīvs seminārs, kurā interesentus iepazīstinās ar mazo grantu programmas nosacījumiem, pieteikšanās kārtību un nolikumu. Seminārā eksperti iepazīstinās ar prioritārajām invazīvajām sugām, zināmajām to ierobežošanas metodēm, savukārt pirmā mazo grantu konkursa projekta īstenotāji dalīsies savā pieredzē invazīvo sugu ierobežošanā. Semināra dienaskārtība pieejama šeit. Seminārs notiks tiešsaistē ZOOM platformā, tā norisi varēs vērot arī LLKC un LatViaNature Facebook kontos.

Pirmais mazo grantu konkurss norisinājās pērn un tajā tika atbalstīti pieci projekti invazīvo sugu Kanādas zeltslotiņas un Spānijas kailgliemeža ierobežošanai par kopējo summu 20 000 EUR. Otrajā mazo grantu programmā kopējais atbalsta finansējums ir 30 000 EUR, vienam projektam paredzot no 1000 līdz 5000 EUR. Konkurss notiks projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros.

Mazo grantu programmas ietvaros tās dalībniekiem būs iespēja ne tikai saņemt finansiālu atbalstu invazīvo sugu apkarošanai, bet darbu plānošanas un īstenošanas laikā arī konsultēties ar pieredzējušiem ekspertiem.

Invazīvās sugas ir liels drauds bioloģiskai daudzveidībai, ekosistēmām un mūsu dzīvesveidam, tās apdraud vietējās sugas, izmaina ekosistēmu funkcijas, rada ekonomiskus zaudējumus un atsevišķas sugas – arī apdraudējumu cilvēka veselībai.  Seminārā  pastiprinātu uzmanību pievērsīs Kanādas zeltgalvītes, rotana, puķu spriganes, krokainās rozes, vārpainās korintes, ošlapu kļavas, pīlādžlapu sorbārijas, Spānijas kailgliemeža, daudzlapu lupīnas un baltā robīnijas zināmākajām izskaušanas metodēm.

Viens no LIFE-IP LatViaNature uzdevumiem ir veicināt izpratni par invazīvajām sugām un to apkarošanas metodēm. Tāpat būtiski ir stiprināt savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu starp zemju īpašniekiem vai apsaimniekotājiem, kuru īpašumos ir invazīvās sugas – mācīties citam no cita. LatViaNature projekts sniegs finansiālu atbalstu inovatīvu un efektīvu invazīvo sugu iznīcināšanas un izplatības ierobežošanas risinājumu radīšanai.

Ikviens interesents aicināts piedalīties seminārā, līdz 15.janvārim (ieskaitot) aizpildot pieteikuma anketu šeit.

Papildu informācijai par semināru lūgums sazināties ar LLKC projektu vadītāju Sandru Misu: , tel. 28021916.

Invazīvām sugām ir postoša ietekme uz dabu, ekonomiku un pat cilvēku veselību. Tās ir otrs galvenais bioloģiskās daudzveidības samazināšanās cēlonis pēc biotopu izmaiņām.

Invazīva suga var būt jebkura veida dzīvs organisms – augs, kukainis, zivs, sēne, baktērija vai pat organisma sēklas.  Par invazīvām parasti uzskata tādas svešzemju sugām, kuras, nonākot jaunās dzīves vietās, var sākt strauji vairoties, agresīvi izplatīties, nomākt vietējās sugas un apdraudēt ekosistēmas, var nodarīt kaitējumu gan dabai, gan cilvēkiem. Plašāku informāciju par Latvijā konstatētajām invazīvām augu un dzīvnieku sugām atradīsiet Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā šeit.

Invazīvās sugas: Spānijas kailgliemezis, vārpainā korinte, puķu sprigane, Kanādas zeltslotiņa