Seminārs “Bioloģiskā daudzveidība mežā. Meža nekoksnes produkti, to izmantošana”

Aicinām uz SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāles “Meža konsultāciju un pakalpojumu centrs” organizēto semināru “Bioloģiskā daudzveidība mežā. Meža nekoksnes produkti, to izmantošana”.

Seminārs notiks 27.jūnijā, “Silkalni”, Valmieras novadā.

Seminārā tiks apskatītas MKPC aktualitātes 2023.gadā, kā atpazīt bioloģiski vērtīgu mežu, meža bioloģiskā daudzveidība, bioloģiski vērtīgo mežu nozīme cilvēku veselībai, dabas daudzveidība meža pļavās, mežmalu ekoloģiskā apsaimniekošana, augu atpazīšana un meža nekoksnes produktu ievākšana, to izmantošana praksē.

Lektori: Andris Vīrs (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs), Zeltīte Kaviere (Saimniecība “Silkalni” īpašniece)

Pieteikšanās: MKPC Ziemeļvidzemes nodaļa. Andris Vīrs. E-pasts: , tel.nr. +371 26108426

Vairāk informācijas: https://saite.lv/vTu