Sedas namus turpmāk apsaimniekos SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

Seda

Valmieras novada Sedas pilsētas 27 namus pēc iedzīvotāju aptaujām, rīkotām kopsapulcēm un atbilstoši māju iedzīvotāju balsojumam no 1. septembra apsaimniekos 100% pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”. Iepriekš Sedā namus apsaimniekoja SIA “Jumis SP”. Vēl šobrīd tiek rīkotas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces, kurās tiek uzklausīti Sedas iedzīvotāju viedokļi un priekšlikumi, kas tiks ņemti vērā turpmākajā sadarbībā.

Apsaimniekotāja nomaiņa ir jauna iespēja padarīt Sedas pilsētu par pievilcīgu vietu dzīvošanai. Pilsētā ir pieejams brīvs dzīvojamais fonds. Pilnveidojot esošos resursus, iedzīvotāju ieinteresētību un apzinīguma līmeni maksājumu veikšanā, šīs jaunās pārmaiņas varētu nest labākus rezultātus.

SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” ir pieredze namu apsaimniekošanā vairāk kā 20 gadu garumā, tā šobrīd ir vadošā namu apsaimniekošanas sabiedrība Valmieras novadā. Sabiedrības apsaimniekošanā ir 94 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, 4 pašvaldībai piederošās, privatizācijai nenododamās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un 14 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās dzīvokļu īpašnieki nav izvēlējušies pārvaldnieku. SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” piedāvā ilgtspējīgus un profesionālus kopīpašuma pārvaldīšanas un namu apsaimniekošanas pakalpojumus, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības un iespējas.