Sedā noslēgusies lietus ūdens atvades ierīkošana Saules ielā un Dārza ielā

Seda ietve

Sedā noslēgusies pērn uzsāktā lietus ūdens atvades ierīkošana Saules ielā un Dārza ielā. Īstenojot projektu, atrisināta problēma ar virszemes ūdens atvadi Skolas laukuma autobusa pieturvietas paplašinājumā, kā arī vienlaikus uzlabota satiksmes drošība Saules ielas ietves pieslēgumos pie Miera un Dārza ielām.

Projekts īstenots par pašvaldības budžeta līdzekļiem, piesaistot Valsts kases aizņēmumu. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam darbus veica SIA “WOLTEC” par 122 458,05 EUR ar PVN.