Sausu zaru dedzināšana kā izņēmums pieļaujama tikai noteiktā periodā

Sausos zarus drīkst dedzināt no 3. aprīļa līdz 15. aprīlim

No 3. aprīļa līdz 15. aprīlim Valmieras novadā pavasara darbu sakopšanas laikā pieļaujama sausu zaru dedzināšana ar nosacījumiem:

  • Dedzināt var tikai sausus zarus;
  • Jāievēro visi ugunsdrošības noteikumi;
  • Dūmi nedrīkst traucēt apkārtējos iedzīvotājus;
  • Nededzināt lapas, kas gruzdot rada spēcīgu piedūmojumu.

Aicinām iedzīvotājus pavasara sakopšanas darbu laikā rūpīgi un atbildīgi pret vidi un līdzcilvēkiem izvērtēt dārzu un pagalmu bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas veidu. Aicinām zarus uztvert kā dabas dotu resursu, kurus var izmantot gudri un lietderīgi sev:

  • koka zarus sasmalcināt un izmantot zarus mulčai savā dārzā;
  • izmantot zaru šķeldošanas maksas pakalpojumu, ko piedāvā uzņēmēji;
  • izmantot iespēju nodot zarus bez maksas Aprites ekonomikas centrā “Daibe”, kas atrodas “Stūri”, Stalbes pagastā;
  • izmantot iespēju nodot zarus līdz 2 cm diametrā SIA “ZAAO” EKO laukumos par maksu. Ar EKO laukumu darba laiku un cenrādi var iepazīties www.zaao.lv/eko-laukumi.

Dūmi negatīvi ietekmē ne tikai apkārtējo vidi, pasliktinot gaisa kvalitāti, bet arī cilvēka veselību. Sadegot koksnei, rodas dūmi – komplekss gāzu un cieto daļiņu maisījums, kas negatīvi ietekmē gaisa kvalitāti un cilvēku veselību. Dūmi var pasliktināt stāvokli slimniekiem ar hroniskām sirds un plaušu slimībām, pret dūmu iedarbību jutīgi ir arī bērni, jaunieši un grūtnieces.

Valmieras novadā iedzīvotājiem pakāpeniski ir jāatsakās no zaru dedzināšanas kā bioloģiski noārdāmo atkritumu utilizēšanas veida. Tas nozīmē, ka katram iedzīvotājam ir jādomā, kā videi un cilvēkiem draudzīgi utilizēt jebkurus dārza atkritumus, kas rodas, saimniekojot savā īpašumā.