Satiksmes ierobežojumi būvdarbu laikā Ūdens ielā Valmierā

Saistībā ar būvdarbiem Ūdens ielā Valmierā (posmā no Smiltenes ielas līdz Pleskavas ielai), līdz 24. decembrim satiksmei ir slēgts minētais ceļa posms.

Pirms darbu uzsākšanas būvnieks informēs ielai pieguļošo teritoriju īpašniekus par ielas posma slēgšanas grafiku un braukšanas apgrūtinājumiem. Norādītajā laika periodā ielas posms tiks slēgts.

Slēgtais ceļu darbu posms tiks norobežots ar barjerām un vadstatņiem, savukārt, lai ierobežotu gājēju plūsmu, posms būs norobežots ar palīgbarjerām un signāllentu.

Aicinām transportlīdzekļu vadītājus sekot līdzi izvietotajām ceļa zīmēm un izmantot apbraucamos ceļus. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Būvdarbus Ūdens ielā Valmierā veic SIA “ACBR”.