Saņemot valsts aizdevumu, uzlabos ielu infrastruktūru Rūjienā un Valmierā

14. jūlijā Ministru kabinets apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto rīkojuma projektu par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai, nodrošinot iespēju saņemt valsts aizdevumu 54 pašvaldību investīciju projektiem.

Valmieras novadā atbalstīti 5 investīciju projekti, kuru kopējais finansējums ir 1 330 593,07 eiro, aizņēmuma apmērs – 1 131 004,00 eiro. Pārējie nepieciešamie līdzekļi projektu īstenošanai tiks finansēti no Valmieras novada pašvaldības budžeta.

Piesaistītais finansējums tiks izmantots, lai īstenotu divus investīciju projektus Rūjienā. Vienā no projektiem paredzēts atjaunot gājēju ietves Ādama Alkšņa ielā un Raiņa ielā.

Ietve Ādama Alkšņa ielā, Rūjienā

Ā. Ālkšņa ielā blakus pilsētas lielākajam parkam, Ternejas parkam, paredzēts mainīt ietves asfalta segumu uz betona bruģakmeni aptuveni 337 metrus garā posmā. Posms pašlaik ir ļoti sliktā stāvoklī – grūti pārvietoties, pat ejot kājām.

Raiņa ielā asfaltētā ietve nolietojusies – faktiski jau bez seguma, tādēļ ziemā bija apgrūtināta kopšana, gājējiem grūti pa to pārvietoties. Plānots atjaunot segumu ar bruģakmeni, posma garums 616 metri.

Ietve Raiņa ielā, Rūjienā

Otrais investīciju projekts paredz veikt divkārtu virsmas apstrādi Raiņa ielā, kas ir viena no intensīvi noslogotajām ielām Rūjienā. Pirms vairāk nekā 10 gadiem izbūvēto komunikāciju tranšejas ir nosēdušās, asfalta segums saplaisājis. Lai savlaicīgi atjaunotu ielu bez nepieciešamības iejaukties konstrukciju daļā, plānots veikt divkārtu virsmas apstrādi 728m garā posmā.

Brauktuve Raiņa ielā, Rūjienā

Savukārt Valmierā iecerēts pārbūvēt Ūdens ielas posmu 380 metru garumā no Smiltenes līdz Pleskavas ielai, kuram pašlaik vēl ir grants segums. Līdz ar darbu pabeigšanu Ūdens ielai pilnā garumā būs cietais segums. Plānots, ka darbi sāksies jau augustā un turpināsies līdz ziemai, kad būs tehnoloģiskais pārtraukums. Ielas pārbūve tiks pabeigta nākamajā gadā.

Ūdens iela Valmierā

Valsts aizdevums dod iespēju turpināt divkārtu virsmas apstrādes projektus Valmieras grantētajām ielām, kas tiek īstenoti jau kopš 2014. gada. Šogad darbi norisināsies divos objektos – Savariņu apkaimē un Burkānciemā, samazinot grants seguma ielu kopgarumu pilsētā par 3,2 kilometriem. Pašlaik norisinās sagatavošanās darbi divkārtu virsmas apstrādei Matīšu, Senču, Sēļu un Salacas ielā. Pēc darbu pabeigšanas minētajās ielās divkārtu virsmas apstrāde tiks veikta arī Loku, Mazā Loku, Rožu un Ķiršu ielā. Darbus plānots pabeigt līdz augusta beigām.

Matīšu iela Valmierā