Saņem nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski

Saņem nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski

2022. gada astoņos mēnešos Valmieras novada pašvaldība ir sagatavojusi 28 864 nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas paziņojumus, no kuriem 20 193 jeb 70 % paziņojumu izdrukāti un nosūtīti pa pastu, savukārt vien 8671 jeb 30 % – nosūtīti uz e-pastu vai e-adresi. Salīdzinot ar elektroniski nosūtītu NĪN maksāšanas paziņojumu, paziņojuma saņemšana pastkastītē pašvaldībai nozīmē papildu izmaksas tā sagatavošanā, drukāšanā un izsūtīšanā pa pastu. Aptuveni 700 paziņojumu aploksnē tiek nosūtīti nodokļa maksātājiem uz ārzemēm, kas pašvaldībai izmaksā vēl dārgāk.

Aicinām iedzīvotājus būt atsaucīgiem, reģistrējoties NĪN maksāšanas paziņojuma saņemšanai elektroniski, tā palīdzot ietaupīt gan pašvaldības budžeta līdzekļus, gan dzīvojot videi draudzīgāk!

Lai saņemtu NĪN maksāšanas paziņojumu e-adresē, aktivizē e-adresi portālā Latvija.lv

Informācija par e-adreses aktivizāciju pieejama portālos Latvija.lv un mana.latvija.lv Nodokļa maksātājiem, kuriem būs aktivizēta e-adrese, maksāšanas paziņojumi automātiski tiks sūtīti uz e-adresi. Būtiski ņemt vērā, ka e-adrese ir oficiālais primārais saziņas kanāls ar valsts un pašvaldību iestādēm, tāpēc pēc e-adreses aktivizēšanas, savstarpējā saziņa ar valsts un pašvaldību iestādēm turpmāk būs jānodrošina e-adresē. Tas nozīmē, ka gan valsts un pašvaldību iestādēm turpmāk būs pienākums informāciju un dokumentus sūtīt uz aktivizēto e-adresi, gan e-adreses aktivizētājam būs pienākums ar valsts un pašvaldību iestādēm sazināties e-adresē.

Trīs soļi, lai pieteiktos NĪN maksāšanas paziņojuma saņemšanai e-pastā:

  1. Nekustamā īpašuma īpašniekam portālā www.epakalpojumi.lv nepieciešams autentificēties izmantojot interneta banku vai elektroniskā paraksta rīku.
  2. Sadaļā “Nekustamais īpašums” – “E-pasta un SMS pieteikums” nepieciešams norādīt pašvaldību, e-pasta adresi un mobilā tālruņa numuru. Norādot mobilā tālruņa numuru, ir iespējams pieteikties atgādinājumiem par NĪN samaksas termiņa tuvošanos.
  3. Apstiprināt ievadītās e-pasta adreses pareizību, atverot saiti saņemtajā e-pasta adreses apstiprināšanas paziņojumā.

Ja īpašniekam nav elektronisku autentifikācijas līdzekļu, iesniegumu NĪN maksāšanas paziņojuma saņemšanai elektroniski var aizpildīt Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros un bibliotēkās.

Jāņem vērā, ja pieder vairāki īpašumi dažādās pašvaldībās, katrai pašvaldībai iesniegums jāsniedz atsevišķi.

No 2023. gada 1. janvāra visām juridiskajām personām obligāti būs jābūt oficiālajai elektroniskajai adresei jeb e-adresei, uz kuru automātiski tiks saņemti NĪN maksāšanas paziņojumi, tādējādi praktiski pilnībā izslēdzot šai grupai adresēto paziņojumu nosūtīšanu aploksnē.