Samazināti Burtnieku ezera rūpnieciskās zvejas apjoma un tīklu limiti

No 2022. gada 1. janvāra stāsies spēkā Valmieras novada pašvaldības ierosinātie Burtnieku ezera rūpnieciskās zvejas ierobežojumi, kas noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr. 796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”.

Tie paredz, ka Burtnieku ezera zvejas tīklu limits no 01.01.2022. būs 1000m (iepriekš 2500m). Nozvejas limits zandartam samazināts no 26 uz 10 tonnām, bet līdakai no 12 uz 4 tonnām. Lai veicinātu karpveidīgo zivju pastiprinātu nozveju, kopējais nozvejas limits – 49 tonnas–nav mainīts. 

Būtiski, ka atbilstoši Eiropas Padomes Regulai Nr.1224/2009 atpūtas zvejā iegūtu nozveju tirdzniecība ir aizliegta. Taču Burtniekā noķertie lomi, īpaši zandarts un līdaka, būtiski dažādo Valmieras novada viesmīlības jomas piedāvājumu, tādēļ rūpnieciskās zvejas pilnīga aizliegšana nav racionāla. Būtiski ir samazināt makšķernieku lomu pieļaujamo lielumu, kā arī nepieciešama stingrāka lomu kontrole. Turpinās arī darbs pie melioratīvās zvejas lielāka apjoma karpveidīgo zivju izķeršanai organizēšanas.

Valmieras novada pašvaldība turpina bijušās Burtnieku novada pašvaldības uzsākto virzību uz ilgtspējīgu zivju resursu apsaimniekošanu ilgtermiņā, kas paredz lielāku Burtnieku ezera pievienotās vērtības un rekreācijas potenciāla izmantošanu, veicot:

  • kompleksus pasākumus ezera ekoloģiskā stāvokļa un ūdens kvalitātes uzlabošanai, tostarp ezera aizaugšanu veicinošo vielu (fosfora un slāpekļa) ieplūšanas ierobežošanu Burtnieku ezera pietekās;
  • komerciālās un perspektīvā arī pašpatēriņa zvejas apjoma samazināšanu, nozvejoto lomu pozicionējot kā produktu ar augstāku pievienot vērtību, paaugstinot tā konkurētspēju, atpazīstamību un pieprasījumu viesmīlības nozarē;
  • makšķerēšanai pieejamo resursu palielināšanos Burtnieku ezerā un apkārtnē, lai Burtnieku ezers kļūtu par vienu no populārākajiem makšķernieku tūrisma galamērķiem Baltijā, veicinātu tūrisma uzņēmēju konkurētspēju un atpūtas piedāvājuma pilnveidi.

Foto: Zaiga Voitehovska