Samazināsies siltumenerģijas tarifs Bērzaines ciemā

Izmaiņas siltumenerģijas tarifā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un gada nogalē izskatījusi SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” iesniegto siltumenerģijas tarifa Bērzaines ciemā projektu.

No 5. janvāra siltumenerģijas tarifs Bērzaines ciemā būs 146,05 EUR/MWh – par 2 % zemāks nekā spēkā esošais. Tarifa samazinājums ir saistīts ar granulu cenu samazinājumu, noslēdzot jaunu kurināmā resursa piegādes līgumu. Komersanta tarifā iekļautās kurināmā izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām – 76,7 %. Lietotāji turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 107,03 EUR/MWh.

Siltumenerģijas tarifus nosaka bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.

“Šobrīd vērtēšanā daļa tarifu iesniegti ar samazinājumu, bet daļa ar pieaugumu. Tirgū turpinās dabasgāzes cenas lejupslīde, kas atstāj pozitīvu ietekmi uz daļu no komersantu siltumenerģijas tarifiem, kam dabasgāzes cena mainās katru mēnesi vai arī līgums noslēgts par fiksētu cenu uz īsu laika periodu. Arī šķeldas cenas, kopš oktobra uzrāda lejupejošu tendenci, nedaudz pieaugot tām novembrī un decembra sākumā. Šķeldas cenas kritums pozitīvi ietekmēs tos komersantus, kuriem ir noslēgti līgumi uz īsu termiņu un, kas tiek pārslēgti brīdī, kad šķeldas cena tirgū ir zemāka par esošo,” stāsta SPRK vadītāja Alda Ozola.

SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” ir SPRK piešķirta atļauja, ko komersants izmanto brīdī, ja mainās kurināmā, iepirktās siltumenerģijas vai pārdotās elektroenerģijas cena, pārējām izmaksām saglabājoties nemainīgām. Līdz ar to gada laikā vienam komersantam tarifs var mainīties vairākkārtīgi – gan samazināties, gan palielināties – atkarībā no situācijas kurināmā tirgū.

Siltumenerģijas tarifiem līdz 150 EUR/MWh valsts kompensē 50 % no tarifa, kas pārsniedz noteikto slieksni – 68 EUR/MWh. Savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150 EUR/MWh, valsts kompensē 90 %.

Ar visiem atbalsta mehānismiem energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājumam SPRK aicina iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē.

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija