Sākušās mācības Sporta klasē vidusskolēniem

Mācības sākušās Valmieras novada pašvaldības sadarbībā ar Latvijas Olimpisko komiteju izveidotajā specializētajā kursā vidusskolēniem “Sports un veselība”. Mācības šajā kursā, kas norisinās Valmieras 2.vidusskolā un Valmieras Sporta skolā, sākuši 15 enerģiski skolēni.

Specializētais kurss “Sports un veselība” ir paredzēts skolēniem, kuri ieguvuši pamatizglītību un vēlas saistīt savu dzīvi ar sporta jomu. Šis kurss ir lieliski piemērots skolēniem, kuri jau profesionāli nodarbojas ar sportu, kā arī tiem, kuri vēlas padziļināti apgūt sporta jomas specifiku un pamatzināšanas, kas nepieciešamas šīs jomas pārstāvjiem. Mācību process ir organizēts tā, lai skolēni varētu piedalīties rīta treniņos, sacensībās vai doties uz kādu no treniņu nometnēm, apvienojot to ar pilnvērtīgu iesaisti mācību procesā.

Klase piedalījās Valmieras 2.vidusskolas 1.septembra svinīgajā mācību gada atklāšanas pasākumā. Pēc tā skolēni kopā ar savu mentoru Venti Beķeri devās uz pirmo klases stundu, kura tika atklāta ar Valmieras Sporta skolas direktores Līgas Dzenes un treneru uzrunu. Kopā tika apspriesti mācību gada mērķi, ieceres, kā arī runāts par mācību procesu jaunajā mācību gadā. Visi skolēni bija vienisprātis, ka starp klasesbiedriem jāveicina savstarpēju cieņa, disciplīna un draudzība.

Apsveicam skolēnus un viņu vecākus ar jauno mācību gadu!

Projekta mērķis ir nodrošināt perspektīvajiem augstu sasniegumu sportistiem izcilas mācību–treniņu iespējas, vispārējās vidējās izglītības mācību programmu apvienojot ar sporta programmu. Tādējādi tiks veicināta sportistu konkurētspēja Latvijā un pasaulē, vienlaikus nodrošinot iespēju iegūt teicamu vidējo izglītību un sportistu treniņu un sacensību grafikam pielāgotu mācību procesu.

Sporta klases projekts īstenots Valmieras 2.vidusskolā. Iestājoties Valmieras 2.vidusskolas 10.klasē (padziļinātā sporta programmā), jaunieši kļuvuši arī par Valmieras Sporta skolas vai Bertānu Valmieras basketbola skolas audzēkņiem. Tādējādi, absolvējot vidusskolu, būs iegūts vispārējās vidējās izglītības atestāts un profesionālās ievirzes diploms attiecīgajā sporta veidā.

Pieteikties mācībām tika aicināti jaunieši, kuri pārstāv peldēšanas, badmintona, vieglatlētikas, orientēšanās, BMX riteņbraukšanas sportu, kā arī florbolu, basketbolu, futbolu vai hokeju.

Programmā “Sports un veselība” iekļauti tādi mācību priekšmeti, kas sagatavo vidusskolēnus studijām sporta un veselības jomā – fizioterapijā un rehabilitācijā, pedagoģijā, uztura zinātnē, ārstniecības nozarē u.c. Programmas saturā iekļauti specializētie kursi, kas sniedz zināšanas anatomijā un fizioloģijā, treniņu–sporta teorijā, psiholoģijā, pakalpojumu un sporta mārketingā, nodarbību un pasākumu organizēšanā u.c.

Informāciju sagatavoja:

Vidzemes džudo skola “Valmiera”