Sākušās elektroniskās izsoles četriem pašvaldības dzīvokļiem Sedā

Valmieras novada pašvaldība elektroniskās izsolēs ar augšupejošu soli piedāvā iegādāties četrus dzīvokļus Sedas pilsētā. Reģistrēties izsolēm var no 20. marta plkst. 13.00 līdz 9. aprīļa plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē.

Iegādei pieejami šādi dzīvokļi:

  • Sporta iela 4-13, Sedā, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 45,90 m2. Sākumcena – 2200.00 EUR;
  • Brīvības iela 5-13, Sedā, kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 72,90 m2. Sākumcena – 3400.00 EUR;
  • Brīvības iela 5-14, Sedā, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 42,50 m2. Sākumcena – 2200.00 EUR;
  • Brīvības iela 5-15, Sedā, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 43,20 m2. Sākumcena – 2300.00 EUR.

Izsoles norisinās vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoļu paziņojumiem pievienoti arī dzīvokļu novērtējumi, kā arī dzīvokļus, iepriekš piesakoties, ir iespējams apskatīt. 

Dzīvojamās mājas ir pieslēgtas Sedas pilsētas centralizētājām inženierkomunikācijām: ūdens apgādei, kanalizācijai, siltumapgādei, elektroapgādei un gāzes apgādei. Mājas apsaimnieko SIA “Valmieras Namsaimnieks”. Ir iespējama automašīnas novietošana mājas pagalmā. Izsolēs pieejamie dzīvokļi atrodas Sedas pilsētas ziemeļu daļā, 500 metru attālumā no pilsētas centra. Apkārtējo apbūvi veido daudzstāvu un mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.

Dzīvokļu jaunajiem īpašniekiem jārēķinās, ka būs nepieciešami finansiāli ieguldījumi, lai veiktu remontdarbus un nodrošinātu sev komfortablus un mājīgus dzīves apstākļus. Pašreiz mājas un dzīvokļi tajās ir nolietoti un sliktā stāvoklī, tomēr šī ir iespēja iegādāties mājokli par zemu cenu un atjaunot pēc savām iespējām un vēlmēm.

Valmieras novada pašvaldībai Sedas pilsētā pieder ap 100 dzīvokļiem, kuriem pakāpeniski tiek meklēti atbildīgi īpašnieki, kuri gatavi ieguldīt sava nekustamā īpašuma remontā, apsaimniekošanā un energoefektivitātes uzlabošanā. Mērķtiecīgi pārdodot izsolēs pašvaldībai piederošos dzīvokļus, uzlabosies Sedas pilsētas dzīvojamā fonda stāvoklis, kā arī samazināsies maksājumi par siltumenerģiju. Valmieras novada pašvaldība Sedas pilsētas centram ir izstrādājusi labiekārtošanas projektu, tiek diskutēts par efektīvu pašvaldības publisko ēku izmantošanu pašvaldības funkcijām.

Sedas iedzīvotājiem ir pieejami medicīnas pakalpojumi, pilsētā darbojas divas aptiekas, vairāki pārtikas veikali, ir pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” filiāle un Strenču pamatskolas filiāle. Kultūras pasākumus var apmeklēt pilsētas bibliotēkā un kultūras namā, pilsētas pievārtē ir mazdārziņu rajons, pašvaldība nesen labiekārtojusi Sedas karjera apkārtni atpūtai vasarā. Sedā aktīvi darbojas biedrība ”Cerības pakāpiens”.

Sedas pilsētvide un labiekārtotā atpūtas vieta pie Sedas karjera