Sāks jauno daudzbērnu ģimeņu informēšanu par atbalsta saņemšanas un interešu aizstāvības iespējām

Daudzbērnu ģimene - divas māsiņas un brālītis

Apzinoties daudzbērnu ģimeņu atbalsta veidu atšķirības pašvaldību starpā un pēdējā laika atbalsta veidu izmaiņu apjomu valsts mērogā, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība uzsāk īpašu kampaņu, lai vienkāršā un saprotamā veidā informētu jaunās daudzbērnu ģimenes, kāds atbalsts pieejams no valsts un pašvaldības puses un kādas ir iespējas plašāk aizstāvēt daudzbērnu ģimeņu intereses reģionālā un nacionālā mērogā.

No 25. janvāra vairākos Latvijas novados katru māmiņu, kas piepulcē savu ģimeni daudzbērnu ģimenes statusam gaida arī īpašs apsveikums, jo Apvienības ieskatā, katrai daudzbērnu māmiņai ir individuāli jāpasaka paldies par drosmi, kā arī jāveido sabiedrības un likumdevēju izpratne par daudzbērnu ģimeņu nozīmīgumu un ietekmi uz Latvijas valsts attīstību un ilgtspēju.

Visa 2022. gada garumā daudzās Latvijas dzemdību nodaļās katra māmiņa, kas pasaulē sagaidīs trešo bērniņu, saņems organizācijas un kampaņu atbalstošo uzņēmēju dāvanu, kā arī īpaši apkopotu informāciju par atbalsta iespējām.

Apvienības veidotā kampaņa tiks uzsākta 25. janvārī Jēkabpils reģionālajā slimnīcā, savukārt 28. janvārī – Vidzemes slimnīcā Valmierā. Martā aktivitāti plānots uzsākt arī Kuldīgas slimnīcā un apvienība cer, ka šai kampaņai gada garumā varēs pievienot arvien jaunas pašvaldības un dzemdību nodaļas.

Kā uzsver Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienības valdes priekšsēdētāja Elīna Treija, vēlme uzsākt jauno daudzbērnu ģimeņu sveikšanu radusies tāpēc, ka Latvijā arvien sarūk vidējais bērnu skaits ģimenē. Šobrīd summārais dzimstības koeficients Latvijā ir 1,6, kas stipri atpaliek no minimālā nepieciešamā dzimstības līmeņa 2,1 bērns uz vienu sievieti, lai nodrošinātu paaudžu nomaiņu. Tādēļ katra māmiņa, kas uzdrošinās laist pasaulē trešo vai ceturto mazuli, ir īpaši atbalstāma. 2020. gadā kā trešie bērniņi savām māmiņām piedzima 3122 mazuļi, kas ir aptuveni 18% no visiem šajā gadā dzimušajiem bērniem.

Apvienības aptaujas liecina, ka ne visas māmiņas ir tik zinošas par valsts un pašvaldību atbalstu, kas tām kļūst pieejams, iegūstot daudzbērnu vecāka statusu, tāpēc arī informēšana par iespējām ir ārkārtīgi būtiska.

Būtiski, ka daudzbērnu ģimenes joprojām ir sociālā grupa, kas pakļauta augstam nabadzības un sociālās atstumtības riskam. Daudzbērnu ģimeņu interešu aizstāvībai ir nepieciešama aktīva, reģionāli plaša kustība, tādēļ Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība ar šiem apsveikumiem un informēšanas kampaņu vēlas iedrošināt ģimenes pievienoties 3+ kustībai – iesaistīties esošās vai veidot jaunas lokālās biedrības, jo tikai organizēti ir iespēja virzīt kopīgas iniciatīvas un panākt paliekošus uzlabojumus ģimenēm, akcentē Elīna Treija.

Apvienība pateicas Eiropas Ekonomiskās Zonas un Norvēģijas grantu programmai “Aktīvo iedzīvotāju fonds”, Jēkabpils reģionālajai slimnīcai un SIA “Centrālā laboratorija” un AS “Veselības centru apvienība”, kas šo aktivitāti atbalstīs Jēkabpilī visa gada garumā. Būtiski atzīmēt, ka “Centrālā laboratorija” jauno daudzbērnu māmiņu apdāvināšanā ir iesaistījusi seniorus, no kuriem iegādāsies speciāli pasūtītus adījumus mazuļiem. Ir gandarījums, ka aktivitātes ideja iedvesmojusi arī Jēkabpils novada domi, kas sola vērtēt, vai šī brīža visiem spiedīgajos apstākļos nevarētu pašvaldības budžetā tomēr rast iespēju kā papildus sumināt jaunās daudzbērnu ģimenes. Savukārt, Vidzemes reģiona māmiņu apsveikšanai pievienojies uzņēmums TinyBaby.lv un IeliecMaisā.lv

Lai kampaņu varētu paplašināt visos Latvijas reģionos, Apvienība aicina uzņēmējus pievienoties apsveicēju lokam!

Kontaktinformācija: Elīna Treija (tālr. 29481771), Baiba Ozola (tālr. 26696147).
www.kustiba3plus.lv