Sakopta Budenbrokas muiža

Sakopta Budenbrokas muiža

Sakopta Budenbrokas muiža

Projekta īstenotājs: biedrība “Budenbrokas muiža”
Pašvaldības finansējums: EUR 990
Projekta mērķis: piedāvāt sabiedrībai jaunu un sakoptu atpūtas vietu ar pievienoto vērtību – kultūru un vēsturi
Paveiktais: iekārtots bijušais muižas ābeļu dārzu kā zaļā zona, kurā vēlāk veidot pastaigu takas un izvietot vides objektus; uzsākta īpašumā esošo koku sakopšana

Informācija par muižu un tajā notiekošo pieejama muižas tīmekļvietnē budenbrokasmuiza.lv