Sākas valsts autoceļa remonts starp Valmieru un Rencēniem

Sākas valsts autoceļa remonts starp Valmieru un Rencēniem

AS “Latvijas Valsts ceļi” informē, ka valsts reģionālā autoceļa Valmiera – Rūjiena – Igaunijas robeža (Unguriņi) (P17) posmā no Valmieras līdz Rencēniem sākas remontdarbi, to laikā paredzami satiksmes ierobežojumi.

18 kilometrus garajam reģionālā ceļa posmam paredzēts veikt esošā asfalta seguma izlīdzinošo frēzēšanu un izbūvēt divas kārtas ar asfaltu. Tāpat remontdarbu laikā plānots tīrīt grāvjus, atjaunot caurtekas, nobrauktuvju segumu un autobusu pieturvietas, uzstādīt ceļazīmes un signālstabiņus, uzklāt horizontālo apzīmējumu, izcirst krūmus un veikt citus darbus. 

Ņemot vērā, ka, atbilstoši standartam, ceļa nodalījuma joslā nedrīkst atrasties ne koki, ne krūmi, kas apdraud satiksmes drošību un kas traucē izbūvēt nozīmīgus ceļa infrastruktūras elementus, plānota ceļa malās augošo koku ciršana. 

Ar mērķi saglabāt ceļa malās augošos kokus, kuri ir labā stāvoklī, kam ir bioloģiska, vēsturiska un ainaviska vērtība, kuri potenciāli varētu būt dižkoki, kā arī ņemot vērā Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu, ceļa nodalījuma joslā tiks saglabāti vairāk nekā 100 koki. Savukārt 425 koki, kas atrodas abās ceļa pusēs tuvu brauktuvei, ir pilnībā vai daļēji nokaltuši, ir ar dobumiem, piepēm vai tie ir sasvērušies uz ceļa pusi, tiks nozāģēti. 

Aicinām sekot līdz satiksmes organizācijas izmaiņām ceļa būvdarbu laikā!