Sākas sabiedrības balsojums par Vidzemes kultūras virzieniem nākamgad

Sākas sabiedrības balsojums par Vidzemes kultūras virzieniem nākamgad

Vidzemes plānošanas reģions aicina ikvienu vidzemnieku piedalīties aptaujā un ieteikt nākamajam gadam svarīgākos kultūras virzienus reģionā. Tajos, ja vien finansējums kultūras programmas īstenošanai tiks piešķirts un Vidzemes plānošanas reģions būs tās administrētājs, būs iespējams saņemt finansējumu projektu realizēšanai konkursā “Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programma 2024”.

Aptauja par kultūras prioritātēm norisinās jau piekto gadu pēc kārtas. Ikviens, kurš apmeklē kultūras pasākumus, darbojas kultūras jomā, domā par kopienas pilnvērtīgu attīstību un tradīciju pārmantojamību, var paust savu viedokli – kāda veida kultūras aktivitātēm būtu jāsaņem finansiāls atbalsts programmas ietvaros.

Nākamajā gadā Vidzemes plānošanas reģions gatavojas realizēt Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstīto kultūras programmu reģionos jau 17. gadu pēc kārtas. Programmas mērķis ir veicināt kvalitatīva un daudzveidīga kultūras piedāvājuma pieejamību sabiedrībai, atbalstīt jaunradi, kultūras daudzveidības saglabāšanu un attīstību reģionos. Programmas ietvaros būs iespējams pretendēt uz finansējumu kultūras projektu īstenošanai.

Lai varētu organizēt konkursu, iepriekšējais nolikums tiks pilnveidots, tajā iekļaujot aktuālos kultūras virzienus. Tos noteiks, ņemot vērā ekspertu domas, plānošanas dokumentus, reģiona iedzīvotāju pausto viedokli. Sabiedrības aptaujas rezultāts būs svarīgs konkursa nolikuma veidošanā.

Lai paustu viedokli, ikviens aicināts aptaujā norādīt līdz trim nozīmīgākajām kultūras prioritātēm, kuras šķiet svarīgas kultūrā Vidzemē nākamajā gadā. Visgaidītākie ir papildu ieteiktie ierosinājumi, pārdomas par vēlamo, priekšlikumi un citi viedokļi, kuri dotu jauninājumus un kvalitāti visai programmai.

Aptauja aizpildīšanai pieejama līdz 2024. gada 12. janvārim šeit.

Pagājušajā gadā viedokli par kultūras prioritātēm sniedza 416 cilvēki. Aptaujas respondenti pārstāvēja gandrīz visu Vidzemes kultūrvēsturiskā novada teritoriju. Visaktīvāk viedokli pauda cilvēki no Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Madonas, Smiltenes un Valmieras novadiem. Pērn veiktās aptaujas dati liecina, ka vidzemnieki par svarīgāko kultūras dzīvē atzina novadam raksturīgā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, bērnu un jauniešu iesaisti kultūras procesos, profesionālās nacionālās un starptautiskās mākslas pieejamību Vidzemē. Joprojām aktuāli bija jautājumi gan par sabiedrības līdzdalību kultūras procesos, gan kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību.

Vidzemes plānošanas reģions par svarīgu uzskata sabiedrības iesaisti to jautājumu lemšanā, kuri skar tās intereses. Aptaujas apkopotā informācija liecina, ka vairums dalībnieku atzinīgi novērtē iespēju iesaistīties lēmumu pieņemšanā kultūras prioritāšu noteikšanā, to tālākā attīstībā. Viņi saskata to kā labu veidu, lai kopā veidotu pieejamo kultūras piedāvājumu.

Ar apkopoto informāciju par balsojuma rezultātiem varēs iepazīties 2024. gada janvārī Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā www.vidzeme.lv.

Šogad konkursam “Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programma 2023” pavisam tika iesniegti 116 projektu pieteikumi par kopējo summu 525 998,20 eiro. Finansiālu atbalstu projektu īstenošanai saņēma 59 projekti, piešķirot 172 050,00 eiro. Iesniegto un atbalstīto projektu pieteikumi pārstāvēja visas trīs balsošanā balsu pārsvaru ieguvušās un sabiedrības izvirzītās prioritātes.

Informāciju sagatavoja:

Zane Kaķe, Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste