Sākas pieteikumu pieņemšana Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam

2022. gada 13. janvārī Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) izsludina šī gada pieteikumu pieņemšanu Nacionālajam nemateriālā kultūras mantojuma (NKM) sarakstam. Ikviens aicināts sarakstam pieteikt elementus, kas uzskatāmi par valsts aizsargājamu nemateriālā kultūras mantojuma vērtību, un kuru iekļaušanai sarakstā ir plašs attiecīgās kopienas atbalsts un līdzdalība. 2022. gadā pieteikumus iespējams iesniegt līdz 12. jūnijam.

Pieteikšanās process notiek elektroniski tīmekļvietnē www.nematerialakultura.lv. Vietnē iespējams iepazīties ar NKM sarakstā jau iekļautajām vērtībām, kā arī skatīt nozares dokumentus. Tās saturs tiek regulāri papildināts ar aktuālo informāciju NKM aizsardzības un attīstības jomā.

Līdz 12. jūnijam saņemtos pieteikumus izvērtēs Nemateriālā kultūras mantojuma padome, pieaicinot ekspertus. Latvijas Nacionālā kultūras centra nemateriālā kultūras mantojuma eksperte Gita Lancere uzsver: “Mums ir svarīgi saglabāt to mantojumu, kas mums dzīvē noder un kas mums rada piederības sajūtu. Savukārt, mantojuma dzīvotspēja ir jau atkarīga no tā, vai mēs to iemācīsim arī citiem. Piesakot savu mantojumu Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam, tiek sperts pirmais solis mantojuma saglabāšanā.”

Šobrīd Nacionālajā Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautas 30 vērtības.