Sākas krupju pavasara migrācija; aicina brīvprātīgos iesaistīties glābšanā

krupis

Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvalde) īstenotajā kampaņā “Misija-KRUPIS. Izglāb princi!” vakarnakt brīvprātīgie Rudbāržos izglābuši pirmos migrējošos krupjus un citus abiniekus. Gaisa temperatūrai paaugstinoties, tuvākajās dienās krupji no ziemošanas vietām uz nārsta vietām pāri autoceļiem migrēs arī citviet Latvijā, tādēļ Pārvalde aicina pieteikties brīvprātīgos un būt gatavībā glābšanas darbiem.

Kopumā ar Latvijas iedzīvotāju palīdzību apzināti 28 krupju migrācijai bīstami ceļu posmi. Trijos no tiem šajā nedēļā ir uzstādītas migrāciju ierobežojošas pagaidu sētiņas: Liepājā pie Tosmares ezera, Rudbāržos pie Bāliņu dīķa un Slīteres Nacionālajā parkā pie Vaides dīķa.

“No Rubāržu brīvprātīgajiem šorīt saņēmām ziņas par pirmajiem vakarnakt krupju patruļā izglābtajiem abiniekiem – 5 krupjiem, 36 vardēm un 23 tritoniem. Šorīt izglābti vēl 4 krupji, 41 tritons un 2 vaboles. Skaitļi rāda, ka krupju migrācija ir tik tikko sākusies, savukārt pirmie migranti uz nārsta vietām dodas pilnā sparā. Uz nārsta vietu vispirms dodas vardes, nedēļu vai divas pēc tām – arī krupji. Jārēķinās, ka tuvākajā laikā abinieku kustība sāksies visā Latvijā, un brīvprātīgajiem jābūt gataviem iesaistīties glābšanas darbos,” teic Pārvaldes Komunikācijas un dabas izglītības nodaļas vadītāja Elīna Ezeriņa.

Krupji ir lēni rāpotāji, ielu vai ceļu šķērso pat 15 minūtes, tādēļ migrācijas laikā uz intensīvas satiksmes ceļiem liela daļa iet bojā zem auto riteņiem. Tā kā krupis ir nozīmīgs barības ķēdes posms, visā pasaulē tiem tiek pievērsta aizvien lielāka nozīme, un pavasara migrācijas periodā tiek piesaistīti brīvprātīgie, kas palīdz šiem abiniekiem šķērsot autoceļus.

Krupju patruļām līdz šim pieteikušies 44 brīvprātīgie, kas gatavi glābšanas misijā doties vieni vai kopā ar ģimeni. Tomēr, lai palīdzētu pēc iespējas vairāk abiniekiem veiksmīgi šķērsot autoceļus, Pārvalde cer uz papildspēkiem.

Krupju glābšanā var iesaistīties jebkurš, aizpildot anketu https://www.daba.gov.lv/lv/misija-krupis. Taču drošības apsvērumu dēļ bērni glābšanas darbos drīkst iesaistīties tikai pieaugušo pavadībā. Norādītajā vietnē ir redzamas arī visas līdz šim apzinātās krupju migrācijas vietas.

Brīvprātīgajiem jāņem vērā, ka galvenie glābšanas darbi norit 2–4 stundas pēc saulrieta. Jārūpējas par savu drošību uz ceļa un jābūt pamanāmiem. Ieteicams vilkt atstarojošu apģērbu, piemēram, atstarojošu vesti, ap galvu vai rokā turēt lukturi, līdzi ņemt tīru spaini un vienreizlietojamos cimdus krupju glābšanai.

Par kampaņu

Katru gadu uz Latvijas autoceļiem tiek sabraukti tūkstošiem abinieku. Kampaņas mērķis ir samazināt uz autoceļiem bojāgājušo krupju skaitu ar aktīvu sabiedrības līdzdalību, gan ziņojot Pārvaldei vēl nereģistrētas krupju migrācijas vietas, kas šķērso autoceļus, gan aktīvajā migrācijas laikā palīdzot tos pārnest pāri ceļam drošībā jau identificētajos autoceļu posmos. Gar dažiem krupju migrācijas ceļu posmiem paredzēts uzstādīt arī nelielus žogus, kas vēl drošāk un efektīvāk palīdzēs krupjiem veiksmīgi nonākt nārsta vietā.

Kampaņa ir viena no Pārvaldes īstenotā projekta LIVE LAKE  (“Ezeru pārvaldības un apsaimniekošanas uzlabošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā”) aktivitātēm. Kopumā projekta laikā ar dažādu apsaimniekošanas darbu palīdzību plānots uzlabot ezeru resursus un apsaimniekošanas efektivitāti, kā arī izglītot sabiedrību par ezeru ekosistēmām. INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas atbalstītā projekta kopējais finansējums ir 981 755 EUR, no tiem 75% sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Pārvalde, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.