Sabiedrība / Sabiedrības līdzdalība / Līdzdalības budžets / Vides pieejamība Burtnieku skolā

Vides pieejamība Burtnieku skolā

Vides pieejamība Burtnieku skolā

Projekta pieteikums

Projekta nosaukums: Vides pieejamība Burtnieku skolā

Projekta īstenošanas vieta: Burtnieku Ausekļa pamatskola, Burtnieku pagasts, Burtnieku apvienība

Projekta pieteicējs: Daces Šulces pārstāvētā 10 cilvēku grupa

Īss projekta kopsavilkums: Realizējot projektu, tiks nodrošināta vides pieejamība Burtnieku skolā 1.stāva līmenī cilvēkiem ar kustību traucējumiem (kas pārvietojas ratiņkrēslā). 

Projekta un tā nepieciešamības apraksts:

Lai bērniem ar dažāda rakstura kustību traucējumiem būtu iespēja mācīties klātienē un būt kopā ar vienaudžiem.

Iekļaujošā izglītība.

Īstenojot šo projektu, bērniem ar kustību traucējumiem būtu iespēja iekļūt skolas ēkā. Tas būtu kā “pilotprojekts” ar cerībām raugoties nākotnē – skolā izbūvēt pacēlāju nokļūšanai 2.stāvā!

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 24 500 EUR

Pašvaldības atbildīgo speciālistu vērtējums

Topošajos pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos plānota skolas pārcelšana uz citām telpām Burtnieku centrā. Pašvaldības atbildīgie speciālisti jautājumu tālākai balsošanai virzīt nerekomendē, taču sazināsies individuāli ar iesniedzēju grupu pārstāvošo ģimeni kopīgai vajadzības atrisināšanai.

Līdzdalības budžeta projektu un iedzīvotāju iniciatīvu projektu vērtēšanas komisijas lēmums

Ņemot vērā pašvaldības plānus par iespējamu skolas pārvietošanu uz citām telpām Burtnieku ciema centrā, kā rezultātā projekta realizēšanai varētu nebūt paliekoša vērtība, neatbalstīt projekta idejas virzīšanu līdzdalības budžeta publiskajam balsojumam.