Lapene Mazsalacā

Lapene Mazsalacā

Balso par iesniegtajiem projektiem līdzdalības budžeta projektu konkursā - Mazsalaca

Projekta pieteikums

Projekta nosaukums: Filozofu lapene

Projekta īstenošanas vieta: Mazsalaca, Mazsalacas pagasts, Mazsalacas apvienība

Projekta pieteicējs: Zanes Bergas pārstāvētā 10 cilvēku grupa

Īss projekta kopsavilkums: Projekta mērķis ir izveidot mazsalaciešiem un pilsētas viesiem brīvi pieejamu un daļēji labiekārtotu (ar elektrības pieslēgumu un koka mēbelēm) lapeni, kurā visos gada laikos notiktu dažādas aktivitātes.

Projekta un tā nepieciešamības apraksts:

Mazsalacas pilsētas un pagasta iedzīvotājiem (1729 iedzīvotāji, PMLP dati uz 01.07.2022.), kā arī viesiem pilsētas ārtelpā nav pieejama labiekārtota vieta – lapene, kurā varētu uzkavēties, saturīgi un jēgpilni pavadot brīvo laiku.

Sadarbojoties ar Mazsalacas pilsētas kultūras un izglītības iestādēm, biedrībām un citām organizācijām, šeit āra lapenē tiktu īstenotas dažādas aktivitātes – nelieli tematiski pasākumi, piemēram, stāstnieku pēcpusdienas, domrades vai radošās darbnīcas, savukārt, Ziemassvētku vai pilsētas svētku laikā šeit varētu darboties āra kafejnīca vai tirdziņš. Pārējā laikā lapene būtu brīvi pieejama ikvienam kā āra lasītava ar iespēju pieslēgties bibliotēkas wi-fi tīklam vai elektrotīklam, ja rastos nepieciešamība uzlādēt mobilās ierīces, vieta galda spēļu turnīriem vai satikšanās un atpūtas vieta. Šeit varētu organizēt daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju sapulces, risināt nesteidzīgas sarunas u.tml. Ņemot vērā, ka pēdējos divos gados Covid-19 pandēmija ir likusi cilvēkiem mainīt savus paradumus, ievērot distanci, nedrūzmēties un vairāk laika pavadīt svaigā gaisā, šis būtu optimāls risinājums, kā pavadīt laiku kopā interesantās nodarbēs, lieki neriskējot ar savu un līdzcilvēku veselību.

Rosinot cilvēkus satikties un piedāvājot viņiem labiekārtotu un drošu vietu, kur to darīt, tiktu stiprināta vietējā kopiena un iedzīvotāju lepnums par pilsētu un novadu, kurā dzīvojam.

Kā vispiemērotāko un drošāko vietu lapenei redzam laukumu pie Mazsalacas bibliotēkas ēkas, jo ēkas apkārtne ir labiekārtota, paveras pievilcīgs skats uz košumkrūmu dobi, kas ierīkota pēc iedzīvotāju iniciatīvas VNF projekta ietvaros, un Parka ielu. Ēkas 1.stāvā atrodas bibliotēka, 2.stāvā – pašvaldības dzīvokļi, 3.stāvā – grupu dzīvokļi personām ar īpašām vajadzībām. Tuvumā ir ārstu prakses, bērnudārzs. Blakus atrodas daudzdzīvokļu ēkas.

Pēc projekta realizēšanas pašvaldībai reizi gadā vai divos būs nepieciešams apstrādāt ārējās, griestu un lapenes iekšsienas ar kokam piemērotu līdzekli, lai lapene ilgāk saglabātu pievilcīgu izskatu un pildītu savu funkciju. Iespējams, pēc pieciem gadiem vai vairāk būtu nepieciešama lapenes rekonstrukcija vai bojāto daļu atjaunošana. Lai rūpētos par sabiedriskā īpašuma drošību, ārpus bibliotēkas darba laika nepieciešama arī lapenes videonovērošana.

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 13 673,73 EUR

Pašvaldības atbildīgo speciālistu vērtējums

Iesniedzēju ideja ir atbalstāma. Projektā paredzētā summa ir atbilstoša.

Līdzdalības budžeta projektu un iedzīvotāju iniciatīvu projektu vērtēšanas komisijas lēmums

Projektā paredzētā lapene atradīsies nedaudz aptumšotā vietā. Tā būs apmēra 20-30 m attālumā no apgaismotās ielas. Taču arī otrā pusē ielai ir ēka, kurā apdzīvo otro un trešo stāvu. Apgaismojums tumšajā laikā lapenē būtu tādējādi daļēji pieejams arī no šīs ēkas. 

Komisijai sazinoties ar iesniedzēju, secināts, ka iesniedzējs, gatavojot pieteikumu, ir pārdomājis arī drošības jautājumus. Lai izvairītos no sabiedriskās kārtības pārkāpumiem, projekts paredz arī videonovērošanas kameru uzstādīšanu. Grupa plāno, ka sabiedrisko kārtību varētu uzraudzīt arī apkārtējie iedzīvotāji.

Komisija atbalsta idejas virzīšanu līdzdalības budžeta publiskajam balsojumam.