Sabiedrība / Sabiedrības līdzdalība / Līdzdalības budžets / Kokmuižas vēsturiskā dīķa gājēju laipas izveide Kocēnos

Kokmuižas vēsturiskā dīķa gājēju laipas izveide Kocēnos

Kokmuižas vēsturiskā dīķa gājēju laipas izveide Kocēnos

Balso par iesniegtajiem projektiem līdzdalības budžeta projektu konkursā - Kocēni
Attēlam ir tikai ilustratīva nozīme!

Projekta pieteikums

Projekta nosaukums: Gājēju ietve aiz Kocēnu pamatskolas

Projekta īstenošanas vieta: Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu apvienība

Projekta pieteicējs: Ģirta Vanaga pārstāvētā 10 cilvēku grupa

Īss projekta kopsavilkums: Gājēju ietve, kas savieno Kocēnu pamatskolu ar Kocēnu pamatskolas dīķa dabas taku.

Projekta un tā nepieciešamības apraksts: Lai attīstītu un padarītu funkcionālāku un pieejamāku Kokmuižas Barona pils kompleksu, projekta ietvaros tiek piedāvāts izveidot gājēju ietvi, kas savienotu Kocēnu pamatskolu ar tuvumā esošo dabas taku, kas ved ap Kocēnu pamatskolas dīķi. 2019.gadā izveidoto Kocēnu pamatskolas dīķa dabas taku vietējie iedzīvotāji ir iecienījuši nesteidzīgām pastaigām, kā arī aktīvai atpūtai. Patreiz Kocēnu pamatskolas pusē takas segums ir zālājs, kas tiek regulāri pļauts. Tomēr mitrā laikā šāds segums kļūst slidens un dubļains (sevišķi rudenī un agrā pavasarī, vasarā – pēc stiprām lietavām), kā arī tas nav piemērots pastaigai ar bērnu ratiem un braukšanai ar velosipēdu. Līdz ar to grants seguma gājēju ietves ierīkošana paplašinātu takas un parka pieejamību dažādām cilvēku grupām, tai skaitā cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Ideju atbalsta arī Kocēnu pamatskolas vadība un skolotāji.

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 10 656,40 EUR

Pašvaldības atbildīgo speciālistu vērtējums

Faktiskās šāda projekta izmaksas, atbilstoši šī brīža cenām, būtu ~ 18 000 EUR.

Šādas ietves veidošanu būtu nepieciešams būtu nepieciešams apsvērt kopējās, kompleksās parka attīstības kontekstā. Parks ir vēsturisks. Tādēļ jaunu ietvju veidošana būtu vērtējama  kopējas parka attīstības kontekstā.

Līdzdalības budžeta projektu un iedzīvotāju iniciatīvu projektu vērtēšanas komisijas lēmums

Iniciatīva virzāma uz publisko balsošanu, atrodot parka atjaunošanai atbilstošu attīstības iniciatīvu.

Sazinoties ar iesniedzēju grupas pārstāvi un kopīgi izstaigājot attīstības iniciatīvas teritoriju, secināts, ka projekta apstiprināšanas gadījumā realizēšanai virzāmā iniciatīva būtu Kokmuižas vēsturiskā dīķa gājēju laipas izveide Kocēnos. Tā atbilst iesniedzēju grupas vēlmei par nepieciešamību attīstīt Komuižas vēsturisko parku un ir aktuāla un attīstāma arī bez parka attīstības plānojuma.

Tādēļ komisija noraida idejas par gājēju ietves izbūvi virzīšanu publiskajam balsojumam, taču atbalsta idejas par Kokmuižas vēsturiskā dīķa gājēju laipas izveidi Kocēnos virzīšanu publiskajam balsojumam.

Iespējamie šķēršļi un potenciālās izmaksas šādas laipas izveidei līdz komisijas lēmumam par iniciatīvas nodošanu publiskajam balsojumam vēl nav apzinātas.