Sabiedrība / Sabiedrības līdzdalība / Līdzdalības budžets / Āra vingrošanas zona Endzelē

Āra vingrošanas zona Endzelē

Āra vingrošanas zona Endzelē

Balso par iesniegtajiem projektiem līdzdalības budžeta projektu konkursā - Endzele
Attēlam ir tikai ilustratīva nozīme!

Projekta pieteikums

Projekta nosaukums: Āra trenažieri Endzeles muižas sporta laukumā

Projekta īstenošanas vieta: Endzele, Jeru pagasts, Rūjienas apvienība

Projekta pieteicējs: Ivetas Auniņas pārstāvētā 72 cilvēku grupa

Īss projekta kopsavilkums: Projekta ideja ir izveidot āra trenažieru laukumu Endzeles muižas sporta laukuma teritorijā.

Projekta un tā nepieciešamības apraksts:

Latvijas Republikas Veselības ministrija fizisko aktivitāšu veicināšanu definējusi kā vienu no sabiedrības veselības prioritātēm, tāpēc vēlamies arī Jeru pagasta iedzīvotājiem dot iespēju piekopt aktīvāku dzīvesveidu, izveidojot āra trenažieru laukumu pie Endzeles muižas (bijušās Jeru pamatskolas). Āra trenažierus plānots izvietot esošā sporta laukuma teritorijā, kur ir uzstādīti gaismekļi – tas sniegtu iespēju izmantot āra trenažierus arī diennakts tumšajā periodā.

Jeru pagastā šobrīd nav iespēju piedalīties sporta treniņos profesionāla trenera vadībā, tuvākā treniņu vieta ir Rūjienā vai Naukšēnos, bet sporta laukumā ikvienam pieejams futbola laukums, basketbola laukums un skriešanas celiņi. Esošā sporta laukuma infrastruktūra ir ļoti labi piemērota komandām/ grupām, tomēr trūkst iespēju individuālām aktivitātēm. Āra trenažieri būtu piemēroti dažādām vecuma grupām, tai skaitā, jauniešiem un senioriem.

Runājot par jaunāko paaudzi, Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka Vidzemē ir tikai 2,3% jauniešu (vecuma grupā 15-24 gadi), kuri veic fiziskus vingrinājumus vismaz 30 minūtes 4-7 reizes nedēļā. Ja jauniešu nodarbojas ar sportiskām aktivitātēm, pastāv mazāka iespēja, ka viņi vēlēsies savu brīvo laiku aizpildīt ar dažādām atkarību veicinošām darbībām, piemēram, alkohola lietošanu vai smēķēšanu.

Šāda āra trenažieru laukuma izveide veicinātu arī vietējo iedzīvotāju aktivitātes svaigā gaisā un sakārtotas vides veidošanos Jeru pagastā, tai skaitā, Endzeles ciemā.

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 19 927,00 EUR.

Pašvaldības atbildīgo speciālistu vērtējums

Projekta pieteikumā norādītā nepieciešamā finansējuma summa ir atbilstoša. Taču izvēlētās sporta trenažieru ierīces rekomendētu pārskatīt – pieredze rāda, ka šādas ierīces uzstādītas tiek izmantotas salīdzinoši maz, jo fizisko sagatavotību pilnvērtīgi var uzlabot šauram lietotāju lokam. 

Šobrīd Endzelē un 3 km rādiusā ap to ir salīdzinoši neliels iedzīvotāju skaits (31 iedz. 0-6 gadu vecumā; 30 iedz. 7-14 gadu vecumā; 46 iedz. 15-24 gadu vecumā; 64 iedz. 25 – 34 gadu vecumā; 41 iedz. 35 – 44 gadu vecumā; 57 iedz. 45 – 54 gadu vecumā; 61 iedz. 55-64 gadu vecumā; 84 iedz. vecāki par 65 gadiem). Projekta ieviešanas gadījumā rekomendējams uzstādīt dažas ierīces ar visefektīvāko un plašāko pielietojumu.

Līdzdalības budžeta projektu un iedzīvotāju iniciatīvu projektu vērtēšanas komisijas lēmums

Sazinoties ar iesniedzēju grupas pārstāvi un saņemot atbalstu sadarbībai par projekta pieteikuma izmaiņām, atbalsta projekta idejas virzīšanu līdzdalības budžeta publiskajam balsojumam. Projekta ieviešanas gadījumā atbalstīs, augstākais, trīs trenažieru uzstādīšanu vietā, kur iespējama videonovērošana un pieejams apgaismojums.