Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā

Valmieras novada Rūjienā norisinās projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/043) ieviešana.

Būvuzņēmējs SIA “Ekers” informē, ka aizvadīto mēnešu laikā veikta logu bloku montāža, griestu metāla karkasa un dubulta ģipškartona apšuvuma izvietošana ēkas 1. un 2. stāvā, fasādes apšuvuma karkasa un dēļu montāža, mūra sienu apmešana, uzsākta iekšsienu un griestu apdare, hidroizolācijas uzklāšana dušas telpās, kā arī uzsākta grīdas flīzēšana.

Būvdarbu turpinājumā notiek atlikušo logu bloku montāža, dubulta ģipškartona apšuvuma uzstādīšana ēkas 1. stāva telpās, kur tas vēl nav veikts, turpinās fasādes apšuvuma karkasa un dēļu montāža, mūra sienu apmešana kāpņu telpā, iekšsienu un griestu apdare, grīdu un sienu flīzēšana, apkures sistēmas montāža un uzsākti teritorijas labiekārtošanas darbi.

Paralēli būvdarbu norisei Valmieras novada pašvaldība gatavo dokumentāciju par līguma slēgšanu mēbeļu izgatavošanai un piegādei. Sociālo pakalpojumu centru iekārtos saskaņā ar SIA “Graydesign” izstrādāto interjera dizaina projektu.

Projekta īstenošanas rezultātā Rūjienas bijušās slimnīcas ēkā būs izveidoti grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus sociālās aprūpes pakalpojumus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus, un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts sociālās aprūpes institūcijā. Pakalpojums tiks nodrošināts 16 personām. Tāpat arī paredzēts izveidot Dienas aprūpes centru ar 18 vietām, paredzot sniegt pakalpojumu 24 personām ar garīga rakstura traucējumiem. Atbilstoši iepirkuma rezultātam būvdarbus veic SIA “Ekers”.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1 113 056,00 EUR, tai skaitā 505 500,89 EUR līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 107 175,30 EUR ir valsts budžeta finansējums, 23 050,71 EUR ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām, 477 329,10 EUR Valmieras novada pašvaldības finansējums.