Rūjienas vidusskolas skolēnu pašpārvalde īstenos iniciatīvu projektu “Kontakts”

Rūjienas vidusskolas skolēnu pašpārvalde īstenos iniciatīvu projektu “Kontakts”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2022. –2024. gadam ietvaros 2022. gadā izsludināja atklāto projektu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”. Projekta izstrādi uzsāka arī Rūjienas vidusskolas skolēnu pašpārvalde.

Līdz gada beigām skolēnu komanda īstenos vairākas informatīvas aktivitātes un publicitātes kampaņu, atklājot skolēnu pašpārvaldes darba ikdienu un potenciālās iespējas.

Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” tiek īstenota ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu (vispārizglītījošo skolu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu) pašpārvalžu attīstību.

Plānots, ka Rūjienas vidusskolā tiks veicināts skolēnu pašpārvaldes dalībnieku skaita pieaugums, pilnveidojot savstarpējo sadarbību un stiprinot skolēnu pilsonisko līdzdalību. Veidojot publicitātes kampaņu, tiks izglītoti un informēti skolēni un skolotāji par pašpārvaldes uzdevumiem, projektiem un iespējām iesaistīties organizācijā.

Informāciju sagatavoja Rūjienas vidusskola