Rūjienas vidusskola piedalās starptautiskā projektā

Jau vairākus gadus Rūjienas vidusskola piedalās Eiropas Komisijas dažādu programmu starptautiskos skolu sadarbības projektos. 2019. gadā mūs uzaicināja kopīgi izstrādāt jaunu projektu par tēmu emocionālā inteliģence. Pēdējos gados ļoti bieži dažādos plašsaziņas līdzekļos lasām un dzirdam terminu emocionālā inteliģence jeb emocionālais intelekts. Strādājot projektā, varēsim uzzināt par to vairāk. Gan skolotājiem, gan skolēniem būs iespēja iemācīties pazīt savas un citu emocijas, kā rīkoties, lai motivētu sevi un spētu labi vadīt savas emocijas attiecībās ar citiem cilvēkiem.

2020. gadā apstiprinātajā projektā “Building Emotional Intelligence and self-Awareness through Mindful practices” piedalās sešas partnervalstis – Rumānija, Spānija, Grieķija, Itālija, Turcija, Latvija.

Projekta mērķi ir attīstīt skolēnu emocionālās prasmes, izmantojot dažādas mācību un ārpusstundu aktivitātes; uzlabot partnerskolu skolotāju spējas īstenot mācību pieeju, kuras pamatā ir sociālā un emocionālā mācīšanās un atbalsts; samazināt skolēnu konfliktu biežumu, pārorientējot uzmanību uz skolēnu problemātisko uzvedību, uz jūtām, kas viņu vadīja, un citi.

Projektā paredzējām veidot dažādu mācību priekšmetu stundu plānus, iekļaujot aktivitātes par emocionālo inteliģenci, dalīties pieredzē ar metodiskajiem materiāliem. Pagājušais mācību gads pandēmijas ietekmē bija izaicinājumiem bagāts, un mēģinājām projekta darbus plānot un realizēt arī attālināto mācību laikā.

Viena no projekta sastāvdaļām ir  skolotāju un skolēnu vizītes partnerskolās. Turcijas skola bija pirmā, kas apņēmās šajā riskantajā laikā uzņemt viesus. 25.- 30. oktobrī Turcijā viesojās visu partnerskolu delegācijas, izņemot Itālijas partnerus, kuri nesaņēma atļauju no savas valdības, taču projekta aktivitāšu darbs tika organizēts tā, lai arī itāļu dalībnieki varētu piedalīties attālināti. Rūjienas vidusskolas delegācijā bijām četras skolotājas un astoņi skolēni. Projekta aktivitātes tika organizētas grupās gan skolas telpās, gan skolas pagalmā un sporta laukumā. Lielāko daļu no aktivitātēm vadīja Turcijas pedagogi, dodot iespēju arī katrai partnerskolai vadīt kādu nodarbību. Dienas Turcijā pagāja ļoti ātri, jo tās visiem šķita aizraujošas un interesantas.

Labprāt dalīsimies pieredzē arī ar Valmieras novada skolām, kurām interesē mūsu projekta tēma un mācību materiāli!

Informāciju sagatavoja:
Ligita Gaile, Rūjienas vidusskolas skolotāja, projekta koordinatore.