Rūjienas pirmsskola piedalās Meža dienu akcijā

2023.gada 26.septembrī projekta “Meža dienas 2023” ietvaros mazākie Rūjienas apvienības iedzīvotāji stāda kokus.

2023. gada 26. septembrī projekta “Meža dienas 2023” ietvaros mazākie Rūjienas apvienības iedzīvotāji stāda kokus.

Rūjienas vidusskolai pretī atrodas priežu parks un tā labiekārtošanas darbos 26. septembrī piedalījās arī mazākie apvienības iedzīvotāji. Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” grupiņu “Pūcītes” un “Kamenītes” audzēkņi kopā ar audzinātājām un Rūjienas apvienības pārvaldes darbiniekiem parkā iestādījuši 18 rododendru un 18 priežu stādus.

Bērni piedalījās sarunā par mežu nozīmi tautsaimniecībā, rododendru kopšanu, kā arī atpazina parkā augošās sēnes, aplūkoja blakus augošos rudens augus un kukainīšus, kas brīvi dzīvojas parka teritorijā.

Rūjiena jau vairākus gadus piedalās Meža attīstības fonda atbalstītajā Latvijas Pašvaldību savienības projektā „Meža dienas”, apzaļumojot pilsētas teritoriju. Projekta laikā labiekārtoto parku turpmāk uzturēs Valmieras novada pašvaldība.

Aktivitāte norisinājās Latvijas Pašvaldību savienības Meža attīstības fonda projekta “Meža dienas 2023 Latvijas pašvaldībās – veidosim zaļāku, košāku un daudzveidīgāku vidi sev apkārt!” ietvaros.