Rūjienas pilsētas iedzīvotāji aicināti pieslēgties centralizētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem

Aicina pieslēgties centralizētajiem inženiertīkliem

Informējam, ka pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” iepriekšējos gados ir realizējis būtiskus ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektus un ir izbūvētas jaunas centralizētās ūdenssaimniecības komunikācijas, tādēļ aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju pieslēgties un sākt izmantot centralizētās ūdensapgādes vai centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumus.

Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” piederības robeža ir centralizētās ūdensapgādes sistēmas vai centralizētās kanalizācijas sistēmas maģistrālie tīkli, savukārt līdz maģistrāliem tīkliem sistēmu izbūvē un uztur pakalpojuma ņēmējs. Lai nekustamo īpašumu pieslēgtu pie izbūvētiem ūdenssaimniecības komunikāciju atzariem, vispirms jāsaņem pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” tehniskie noteikumi. Kad dokumentācija sakārtota, var veikt pievada izbūvi savā īpašumā.

Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” neprasa nekādu samaksu par pakalpojuma pieslēgšanu pie centralizētām ūdenssaimniecības komunikācijām. Uzņēmums īpašniekiem bez maksas izsniedz tehniskos noteikumus, kur norādīta pieslēguma vieta, kā arī sniedz skaidru darba secību pieslēguma izveidošanai.

Vairāk informācijas par pieslēgšanos centralizētiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem iespējams saņemt pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” administratīvajā ēkā Pentes ielā 2, Rūjienā. Ierodoties personīgi, lūdzam iepriekš saskaņot ierašanās laiku.

Jāatgādina, ka decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekiem līdz 2021. gada 31. decembrim bija jānodrošina tās atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Ja minētā prasība nav izpildīta un nekustamajam īpašumam piegulošās ielas robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākums ir ierīkot pieslēgumu centralizētajai sistēmai līdz 2023. gada 31. decembrim. Ņemot vērā, ka lielākoties nekustamajos īpašumos esošās lokālās kanalizācijas sistēmas jau ir novecojušas un neatbilst normatīvo aktu prasībām, pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” aicina izmantot iespēju pievienot īpašumus centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Informāciju sagatavoja:
Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums”