Rūjienas Izstāžu zālē skatāma Anitas Rumbiņas grafikas darbu izstāde

Rūjienas Izstāžu zālē (Upes ielā 7) līdz 15. aprīlim skatāma Anitas Rumbiņas grafikas darbu izstāde.

Rūjienas Izstāžu zālē (Upes ielā 7) līdz 15. aprīlim skatāma Anitas Rumbiņas grafikas darbu izstāde.

Māksliniece dzimusi Aglonā skolotāju Jāzepa un Helēnas Anspoku ģimenē, dzīvo un strādā Valmieras novada Vaidavā. “Arhitekte. Ar profiliem uz papīra spēlējos jau labi sen – gan pamatskolas un vidusskolas laikā Aglonas internātskolā, gan studiju laikā Rīgas Politehniskajā institūtā un arī vēlāk. Zīmējumus nekrāju, bet tas vienmēr man ir sagādājis īpašu prieku, jo seja vai sejas ir Dieva radīts brīnums, tāpat kā pats cilvēks – miljardi mēs esam uz pasaules, bet nav vienādu seju, nav vienādu likteņu un nav vienādu stāstu. Pēdējos gados esmu pievērsusies tušas zīmējumiem nopietnāk. Pateicoties kurzemnieka, prāvesta Andra Vasiļevska neatlaidībai, pamudinājumam un iedrošināšanai, esmu saņēmusies un nolēmusi darbus apkopot vienā izstādē. Izstāde ir veltīta manas dzīves un manas dzimtas sievietēm, caur viņām mīļās Latgales un visas Latvijas skaistajām, stiprajām, gudrajām, drosmīgajām un tik ļoti talantīgajām sievietēm. Es vienmēr mēdzu teikt, ka vīriešiem tikai liekas, ka viņi valda pār pasauli, bet patiesībā pār pasauli valda sieviete, jo bez viņas nebūtu šīs pasaules,” stāsta Anita Rumbiņa.