Rūjienas apvienībā veiksmīgi īstenoti iedzīvotāju iniciatīvas projekti

Pavasarī Valmieras novada Rūjienas apvienības iedzīvotāji piedalījās iniciatīvu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi 2021”. Konkursa mērķis ir uzlabot Rūjienas un apkārtējo pagastu iedzīvotāju dzīves kvalitāti ar pašu iedzīvotāju iniciatīvu gan infrastruktūras, gan sociālajā jomā. Jebkura iedzīvotāju grupa vai vietējā biedrība varēja iesniegt projektu, kas ir saistīts ar dzīves kvalitātes uzlabošanu, un ko pati grupa spēj īstenot. Konkursa ietvaros kopējais pašvaldības finansējums bija 4500 eiro. Vienas konkursa idejas realizēšanai varēja saņemt līdz 750 eiro.

Pavisam konkursā tika atbalstītas četras idejas. Biedrība „Rūjienas senioru māja” īstenoja ieceri „Veidojam informācijas saturu kopā!”, kas  paredzēja interaktīva ekrāna izvietošanu Rūjienas senioru mājas vestibilā, aktuālās informācijas nodrošināšanai iestādes klientiem un apmeklētājiem. Tagad Senioru mājas trešajā stāvā gan iemītniekus, gan apmeklētājus priecē informatīvs ekrāns, kurā redzamas afišas par pasākumiem, vārda dienas, kā arī cita noderīga informācija.

Savukārt Krasta ielas iedzīvotāji realizēja ideju par „Rūjas palienas burvību”. Viņi izkopa palienu pļavas daļu Krasta ielā 9 -15, izzāģējot krūmus, sakopjot avota vietu Rūjienā. Tagad acīm paveras ainavisks skats. Lai to uzturētu, apkārtējo māju iedzīvotājiem arī turpmāk būs jāgādā par sakoptību šajā apvidū.

Lodes pagasta iedzīvotāji iesniedza konkursā ideju “Skaista dzīve sākas no skaistas vides”. Tā paredzēja atpūtas vietas labiekārtošanu Lodes parkā, izvietojot galdus, solus un atkritumu urnas. Paties prieks par Lodes iedzīvotājiem, kuriem tagad ir par vienu sakoptu un labiekārtotu vietu vairāk.

Endzeles iedzīvotāji ir labiekārtojuši EKO punktu un izveidojuši informatīvi izglītojošu stendu.  Tagad atkritumu šķirošana Jeru pagastā būs pievilcīgāka un  interesantāka.

Kad visas projektu ieceres ir realizētas, konkursa komisija četru cilvēku sastāvā devās izdarīto novērtēt. Komisija vienbalsīgi lēma, ka visas pavasarī iesniegtās idejas ir īstenotas atbilstoši konkursa nolikumam. Visatzinīgāk novērtētais Lodes iedzīvotāju projekts, kā to paredz konkursa nolikums, saņēma vēl papildus 500 eiro naudas balvu. Balva tiks pasniegta 2021. gada novembrī.

Fotogalerija realizētās konkursa idejas