Rūjienā uzlabots segums vairākām ielām

Rūjienā noslēgušies ielu seguma atjaunošanas darbi Liepu un Viestura ielā. Liepu ielā remontdarbi notika no Rīgas līdz Stacijas ielai 250 meturu garumā, bet Viestura ielā posmā no Raiņa ielai līdz Skolas ielai 420 metru garumā. Tāpat ielas pārbūve tika veikta Dārza ielā posmā no Raiņa līdz Skolas ielai 360 metru garumā. Dārza ielā atjaunota gājēju ietve.

Savukārt dubultās virsmas apstrāde veikta Dzirnavu ielā posmā no Raiņa līdz Skolas ielai un Kronvalda ielā visas ielas garumā.

Rūjienā pabeigts vasaras lielākais ielu infrastruktūras uzlabošanas projekts – Valdemāra ielas remontdarbi līdz Aldaru un Veidenbauma ielai. Tas ir salīdzinoši liels posms, kas ved uz privātmāju rajonu un veselības aprūpes iestādi. Valdemāra ielā nomainītas pazemes komunikācijas, izbūvētas gājēju ietves, noasfaltēta brauktuve, uzstādītas ceļas zīmes un uzkrāsoti ielu marķējumi.

Visi veiktie ielu uzlabošanas darbi tika segti par pašvaldības budžeta līdzekļiem par kopējo summu 1,4 miljoni eiro. Iepirkuma rezultātā darbus veica SIA “Buildimpeks”, SIA “Ceļinieks 2010”, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” un SIA “Valkas ceļi”.

Pabeigti grants seguma periodiskie uzturēšanas darbi uz autoceļiem Briedīši – Kalnzaltes Jeru pagastā un  Silāres – Jaunmangas Ipiķu pagastā.