Rūjienā un Naukšēnos aizvadīts Mamanet turnīrs

Mamanet sacensības

24. februārī Rūjienas un Naukšēnu sporta hallēs valdīja īsts sacensību azarts un atkalsatikšanās prieks, jo Mamanet turnīrā par spēcīgākās komandas titulu cīnījās 24 komandas no Latvijas, Ukrainas un īpaši sagaidīta tika arī viesu komanda no Itālijas.

Pamatgrupā Rūjienā startēja 16 komandas, kas pirms turnīra tika sadalītas 4 apakšgrupās. Pēc grupu spēlēm visas 16 komandas turpināja cīņu pēc “play off” principa, spēles aizvadot līdz diviem uzvarētiem 15 punktu setiem.

Par pamatgrupas uzvarētājām kļuva:

1. vieta “Rūjiena” – Zane Zandersone, Ketija Vintēna, Solvita Niklase, Dana Ševčenko, Laura Cīrule, Gunita Graudiņa, Nora Alpeusa, Sarmīte Praudiņa

2. vieta “Naukšēni 1” – Zanda Reitfelde, Baiba Riekstiņa, Daira Lāce, Katrīne Pinka, Anna Kalniņa, Sanita Kolbuna

3. vieta “Balvu vilcenes” – Agrita Anča, Zane Buculāne, Inese Brente, Ausma Duļevska, Krista Medne, Sarmīte Keisele, Ieva Leišavniece, Sintija Sērmūkša, Santa Supe, Agnese Orlova

Tautas grupas sacensības Naukšēnos pulcēja 8 komandas, kas tika sadalītas 2 apakšgrupās. Atšķirīgi no sacensībām Rūjienā, šeit turnīrs tika aizvadīts ar nedaudz izmainītiem spēles noteikumiem – bumba, ko dalībnieces met pāri tīklam, nedrīkst uzsākt kustību uzreiz uz leju, turklāt spēle notika formātā 5:5. Dalībnieces par šādu formātu izteicās pozitīvi, tādēļ arī turpmāk Valmieras novada organizētajos turnīros šādu sistēmu varētu saglabāt.

Rezultāti tautas grupā:

1. vieta “Rīga” – Viktorija Raibace, Irita Skirmante, Santa Kairiša, Valda Biteniece, Sigita Sīle, Kitija Mālniece

2. vieta “Mamanet Valmiera” – Maija Puriņa, Gunita Seinase, Gunita Krumholce, Sarmīte Pērkone, Mārīte Bisniece, Aija Kučinska-Bole.

3. vieta “SIMSA” – Anita Vasiļjeva, Baiba Altena, Anda Mozge, Ilze Valdmane, Ieva Kronberga, Arta Māldere.

Paldies ikvienam, kurš iesaistījās, lai turnīrs varētu veiksmīgi noritēt!