Rūjienā un Mazsalacā tiks veikta sadzīves kanalizācijas tīklu inspekcija

Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” informē, ka laikā no 28.09.2023. līdz 06.10.2023. Rūjienā un Mazsalacā tiks veikta sadzīves kanalizācijas tīklu inspekcija, izmantojot dūmu ģeneratoru. Pārbaudes tiek veiktas ar mērķi noteikt vietas pilsētā, kur centralizētajā kanalizācijas sistēmā tiek neatļauti novadīti lietus notekūdeņi.

Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” informē, ka laikā no 28.09.2023. līdz 06.10.2023. Rūjienā un Mazsalacā tiks veikta sadzīves kanalizācijas tīklu inspekcija, izmantojot dūmu ģeneratoru. Pārbaudes tiek veiktas ar mērķi noteikt vietas pilsētā, kur centralizētajā kanalizācijas sistēmā tiek neatļauti novadīti lietus notekūdeņi.

Sadzīves kanalizācijas tīklu pārbaudes tiek veiktas, darba procesā izmantojot speciālu ierīci – dūmu ģeneratoru, kas tiek pievienots sadzīves kanalizācijas akai un tiek aktivizēta dūmu ģenerēšana. Ja pēc dūmu ievades centralizētajā sistēmā tiek konstatēti dūmi privātā vai publiskā īpašumā, atkarībā no dūmu izvades vietas, tas var liecināt par nelegālu īpašuma lietus ūdeņu novadsistēmas pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Uzņēmums vērš uzmanību, ka procesa laikā rodas sadūmojums gan uz ielas, gan apsekojamās teritorijās, tāpat dažkārt sadūmojums var rasties telpās (ja mājas sadzīves kanalizācijas tīkli nav izbūvēti atbilstoši būvnormatīviem), taču tam nav nekāda sakara ar dūmiem, kas rodas degšanas procesā. Inspekcijām izmantotie dūmi ir ugunsdroši, tie nav kaitīgi apkārtējai videi un cilvēku veselībai.