Rūjienā turpinās sociālo pakalpojumu centra izveide

Kopš 2020. gada sākuma Rūjienā norisinās projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā” Nr.9.3.1.1/19/I/043 aktivitātes. Viena no tām ir vecās slimnīcas ēkas Valdemāra ielā atjaunošana ar mērķi Rūjienas apvienībā izveidot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Projekta rezultātā tiks izveidoti grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus sociālās aprūpes pakalpojumus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus un pilngadīgām personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts sociālās aprūpes institūcijā. Pakalpojums tiks nodrošināts 16 personām. Tāpat arī paredzēts izveidot Dienas aprūpes centru 18 vietām, paredzot sniegt pakalpojumu 24 personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Šoruden pabeigta jumta konstrukciju izbūve, ieklāta jumta difūzijas membrāna un iebūvēts jumta latojums/retināts dēļu klājs. Izšuvoti esošie mūrētie skursteņi. Pabeigta starpsienu un ārsienu mūrēšana.

Sagatavota pirmā stāva grīdas pamatne betona grīdas iestrādei. Objektā izbūvēti inženiertīkli: ārējais zemējums pa ēkas perimetru, ārējā un iekšējā kanalizācijas sistēma, ūdensapgāde ēkas pirmā stāva grīdā un teritorijas apgaismojums.

Rūjienas bijušās slimnīcas ēkai ir piešķirts vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statuss, tādēļ tā jāatjauno, saglabājot vēsturisko izskatu. Atbilstoši iepirkuma rezultātam, būvdarbus veic SIA “EKERS”.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1 113 056,00 EUR, tai skaitā 505 501,00 EUR līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds, 130 226,00 EUR ir valsts budžeta finansējums, 477 329,00 EUR Valmieras novada pašvaldības finansējums. 

Sociālo pakalpojumu infrastruktūra  Rūjienā tiek veidota Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros. Kopējais projekta mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem visā Vidzemes reģionā. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir ir kvalitatīvi, individualizēti pakalpojumi, kas cilvēkam sniedz atbalstu funkcionālo traucējumu radīto ierobežojumu pārvarēšanai un dod iespēju dzīvot mājās, bet bērnu gadījumā – augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē atšķirībā no aprūpes pakalpojuma ilgstošas aprūpes institūcijās.

Projekta mērķgrupas ir ārpusģimenes aprūpē esošie bērni, bērni ar funkcionāliem traucējumiem, pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes.