Rūjienā turpinās sociālo pakalpojumu centra izveide

Bijusī slimnīcas ēka, kur norisinās sociālo pakalpojumu centra izveide

Valmieras novada Rūjienā turpinās projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/043) ieviešana, kura ietvaros norisinās sociālo pakalpojumu centra izveide.

Saskaņā ar būvuzņēmēja sniegto informāciju pašlaik norisinās ārsienu dubultā koka karkasa montāža, siltumizolācijas montāža ārsienu dubultajā karkasā, tvaika izolācijas montāža ārsienā, ārsienu apšūšana no iekšpuses ar ģipškartona loksnēm ēkas 2. stāvā, nesošo koka starpsienu apšūšana ar kokskaidu un ģipškartona plātnēm, logu bloku montāža austrumu fasādē, elektroinstalācijas kabeļu montāža sienās un griestos, elektronisko sakaru sistēmas un ugunsdrošības atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas kabeļu montāža, iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu montāža un siltummezgla montāža.

Ņemot vērā pandēmijas radīto negatīvo ietekmi uz būvmateriālu piegādi, projekta ieviešanas termiņš pagarināts līdz 2022. gada 30. septembrim.

Projekta īstenošanas rezultātā būs izveidoti grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus sociālās aprūpes pakalpojumus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus, un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts sociālās aprūpes institūcijā. Pakalpojums tiks nodrošināts 16 personām. Tāpat arī paredzēts izveidot Dienas aprūpes centru ar 18 vietām, paredzot sniegt pakalpojumu 24 personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Rūjienas bijušās slimnīcas ēkai, kur norit sociālo pakalpojumu centra izveide, ir piešķirts vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statuss, tādēļ tā jāatjauno, saglabājot vēsturisko izskatu. Atbilstoši iepirkuma rezultātam būvdarbus veic SIA “EKERS”.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1 113 056,00 EUR, tai skaitā 505 501,00 EUR līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 130 226 EUR ir valsts budžeta finansējums, 477 329 EUR Valmieras novada pašvaldības finansējums.

Sociālo pakalpojumu infrastruktūru Rūjienā veido Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros. Kopējais projekta mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem Vidzemē. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir kvalitatīvi, individualizēti pakalpojumi, kas cilvēkam sniedz atbalstu funkcionālo traucējumu radīto ierobežojumu pārvarēšanai un dod iespēju dzīvot mājās, bet bērnu gadījumā – augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē atšķirībā no aprūpes pakalpojuma ilgstošas aprūpes institūcijās.