Rūjienā norisinās sociālo pakalpojumu centra izveide

Rūjienas bijušās slimnīcas ēka

Valmieras novada Rūjienā turpinās projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/043) ieviešana.

Būvuzņēmējs SIA “Ekers” informē, ka norisinās atlikušo logu bloku montāža, palodžu montāža un logu ailu izbūve, mūra sienu apmešana un ģipškartona griestu montāža 1. un 2. stāvā, tvaika plēves montāža bēniņu grīdā un granulu tvertnes/bunkura uzstādīšana.

Paralēli būvdarbu norisei Valmieras novada pašvaldība gatavo dokumentāciju mēbeļu iepirkuma izsludināšanai. Sociālo pakalpojumu centru iekārtos saskaņā ar SIA “Graydesign” izstrādāto interjera dizaina projektu.

Kā iepriekš vēstīts, ņemot vērā pandēmijas radīto negatīvo ietekmi uz būvmateriālu piegādi, projekta ieviešanas termiņš pagarināts līdz 2022. gada 30. septembrim.

Projekta īstenošanas rezultātā Rūjienas bijušās slimnīcas ēkā būs izveidoti grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus sociālās aprūpes pakalpojumus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus, un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts sociālās aprūpes institūcijā. Pakalpojums tiks nodrošināts 16 personām. Tāpat arī paredzēts izveidot Dienas aprūpes centru ar 18 vietām, paredzot sniegt pakalpojumu 24 personām ar garīga rakstura traucējumiem. Atbilstoši iepirkuma rezultātam būvdarbus veic SIA “Ekers”.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1 113 056,00 EUR, tai skaitā 505 500,89 EUR līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 107 175,30 EUR ir valsts budžeta finansējums, 23 050,71 EUR ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām, 477 329,10 EUR Valmieras novada pašvaldības finansējums.