Rūjiena kļūst par Baltijas jūras reģiona kultūras pērli 2024

Rūjiena kļūst par Baltijas jūras reģiona kultūras pērli 2024

Starptautiska žūrija ir paziņojusi uzvarētājus – pilsētas, kurām piešķirts Baltijas jūras reģiona kultūras pērles (BSR Cultural Pearls) tituls 2024. gadam. No 12 Baltijas jūras reģiona valstu kandidātiem tika izvēlētas Svendborga (Dānija), Ķīle (Vācija), Jākobštate (Somija) un Rūjiena (Latvija). Šīs pilsētas bija sagatavojušas labākos kultūras un sociālās noturības rīcības plānus, kuru mērķis ir stiprināt savas kopienas un saliedēt iedzīvotājus, izmantojot kultūru un radošumu.

Pārliecinošākos rīcības plānus izvēlējās starptautiska žūrija, kuras sastāvā bija sociālās noturības, pilsētplānošanas, mākslas un kultūras eksperti. Šajā žūrijā bija arī pārstāvji no Baltijas un Eiropas mēroga organizācijām un pilsētu apvienībām.

BSR Cultural Pearls ir tituls pilsētām un pašvaldībām, kas nodrošina apbalvotajiem kandidātiem aktivitāšu atbalsta programmu, lai veicinātu viņu spēju izmantot kultūru sociālās noturības stiprināšanā. Iesaistot iedzīvotājus, uzlabojot viņu dzīves kvalitāti, veicinot piederības sajūtu un veidojot uzticēšanos, pašvaldībām būs iespēja veidot savas kopienas stiprākas un noturīgākas pret dažādiem nākotnes izaicinājumiem.

Starptautiskā žūrija augstu novērtēja Rūjienai sagatavoto kultūras un noturības rīcības plānu. Tas pievērš pastiprinātu uzmanību tādām problēmām kā jauno talantu aizplūšanai un iedzīvotāju skaita straujai sarukšanai tajās Latvijas pilsētās, kuras atrodas tālāk no Rīgas. Rūjiena nav izņēmums. Nenotiek starppaaudžu sadarbība, zināšanu nodošana un tīklojumu veidošana, un lauku apvidi izmirst. Rūjienā šis jautājums ir aktualizējies pēc 2021. gada, kad notika administratīvi teritoriālā reforma – pilsēta tika apvienota ar Valmieru un tās administrāciju. Pārmaiņas skāra arī kultūras pārvaldības jomu. Rūjiena pēc Valmieras novada iedzīvotāju 2023. gada aptaujas rezultātiem bija vienīgā pilsēta, kas bija neapmierināta ar kopējo kultūras attīstību. Jauna, veiksmīga rīcības plāna īstenošana kalpotu kā labs stimuls un grūdiens pārmaiņām. Kultūras un noturības plāna galvenā prioritāte ir radīt apstākļus atvērtai, demokrātiskai un pilsoniski aktīvai sabiedrībai un sociāli noturīgai kopienai. Sākot ar mazām lietām – no kaimiņu iepazīšanas līdz kopienas aktivitātēm un pārrobežu sadarbībai ar Igauniju. Vietējie iedzīvotāji vēlētos Rūjienā izveidot kopienas centru, padarot to par vietu, kas pulcē kopienu, nevis institucionalizētu telpu. Plāna sagatavotāji akcentē, ka vēlas, lai cilvēkiem būtu iespēja radīt pašiem, nevis tikai patērēt. Rūjienas iegūtais BSR Cultural Pearls tituls sekmēs starpnozaru un starppaaudžu sadarbību, komunikāciju un kopīgus pasākumus ar Igaunijas ciemiem, tādējādi paverot starptautisko tīklojumu veidošanas iespējas kā drošu pamatu aktīvākai Rūjienas kopienai.

Valmieras novada Kultūras pārvaldes kultūras projektu vadītāja un pieteikuma sagatavotāja Madara Seile uzsver svarīgākos ieguvumus: “Saņemtais tituls Rūjienai dos lielisku iespēju veidot labvēlīgāku vidi kopienas aktivitātēm, kā arī sekmīgāk strādāt pie sociālās noturības stiprināšanas, piemēram, nodrošinot iedzīvotāju tikšanās iespējas. Tāpat būtiski, ka tiks īstenota starpnozaru sadarbība, veidots jauns ārvalstu sadarbības partneru tīkls un uzlabota līdzšinējā sadarbība ar Igauniju kultūras jomā.”

Svendborga, Ķīle, Jākobštate un Rūjiena tagad iesaistīsies gadu ilgajā BSR Cultural Pearls programmā. Tā ietver mentoringu, lai atbalstītu rīcības plāna īstenošanu, kapacitātes palielināšanu ar ekspertu atbalstu, tīklu veidošanu un starptautisku pieredzes apmaiņu.

“Esam pozitīvi pārsteigti par centību, ko katra pilsēta parādīja konkursā. To radošās un iekļaujošās pieejas sociālās noturības stiprināšanai ir pārsniegušas mūsu gaidas,” saka Fēlikss Šartners Giertta (Felix Schartner Giertta), BSR Cultural Pearls projekta vadītājs, kurš pārstāv Baltijas jūras valstu padomes sekretariātu, kas projektā ir vadošais partneris. Viņš akcentē: “Šīs iniciatīvas pamats ir kultūra un tās spēja cilvēkus iesaistīt un saliedēt vienotām idejām un mērķiem, veicināt iedzīvotāju piederības sajūtu pilsētai, reģionam. Prieks, ka konkursa kandidātu izstrādātie rīcības plāni sociālās noturības stiprināšanai paredz savu iedzīvotāju aktīvu iesaisti ideju īstenošanā.”

Žūrijas locekļu vidū bija Julie Hervé, “Eurocities” kultūras virziena vadītāja (Beļģija); Leena Marsio, Somijas Kultūras mantojuma aģentūras vecākā padomniece (Somija); Monica Urian, politikas eksperte Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorātā (Rumānija); Jonas Büchel, Rīgas Urbānā Institūta līdzdibinātājs un valdes loceklis, konsultants un lektors (Latvija); Anna Porse Nielsen, “Seismonaut” stratēģiskā padomniece un izpilddirektore (Dānija); Natalia Brylowska, PhD, kultūras menedžere un pētniece (Polija); Oleg Koefoed, Vitalitātes un reģeneratīvās pārveides centra vadītājs (Dānija); Ann Irene Saeternes, Baltijas jūras valstu apakšreģionālo sadarbību (Norvēģija); Toni Attard, “Culture Venture” dibinātājs un direktors (Malta); Marta Szadowiak, pārmaiņu veidotāja, kas pārstāv “Goyki 3 Art Inkubator” (Polija); Antoni Wyligała, Baltijas jūras valstu padomes jauniešu pārstāvju komiteja (Polija).

Projektu līdzfinansē Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2021. -2027. gadam, un nākamais uzaicinājums iesniegt pieteikumus konkursā par titulu tiks izsludināts 2024. gada aprīlī.

Lai uzzinātu vairāk par BSR Cultural Pearls projektu, iesakām apmeklēt www.culturalpearls.eu.

Informāciju sagatavoja:

Egija Saļņikova, ARS BALTICA (“BSR Cultural Pearls” projekta asistente) un Zane Kaķe, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā