Rūjienā karavīri un zemessargi pilnveidos militārās iemaņas

19. maijā Rūjienā, Valmieras novadā, notiks Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona karavīru un zemessargu apmācība. Apmācībā karavīri un zemessargi pilnveidos iemaņas veikt uzdevumus apbūvētā vietā.

Apmācībā tiks izmantota mācību munīciju, kas rada troksni, bet nerada draudus veselībai, dzīvībai un nenodara bojājumus videi.

Zemessardze ir skaitliski lielākā Nacionālo bruņoto spēku vienība un valsts teritoriālās aizsardzības pamats. Zemessardzes vienības ir visā Latvijā –Vidzemē, Latgalē, Zemgalē un Kurzemē. Ap 10 000 pašaizliedzīgu Latvijas pilsoņu no savas pamatnodarbošanās – darba vai studijām – brīvajā laikā jau ir apguvuši un turpina praktiski pilnveidot prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas mūsu valsts aizsardzībai. Zemessargi pilda ne tikai aizsardzības uzdevumus, bet arī palīdz veikt visai Latvijas sabiedrībai svarīgus uzdevumus, piemēram, sniedz atbalstu pazudušu cilvēku meklēšanā, iznīcina sprādzienbīstamus priekšmetus, piedalās glābšanas darbos, palīdz dzēst ugunsgrēkus, sniedz atbalstu plūdu radīto seku novēršanā, kā arī nepieciešamības gadījumā atbalsta valsts un pašvaldību institūcijas likumpārkāpumu novēršanā un sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā.

Lai pievienotos Zemessardzei, aicinām sazināties ar tuvāko Zemessardzes vienību, zvanot uz tālruņa numuru 1811, rakstot uz e-pasta adresi  vai personīgi ierodoties savai mācību vai dzīvesvietai tuvākajā vienībā. Uzzini vairāk tīmekļvietnē www.zs.mil.lv vai https://www.klustikaravirs.lv/dienests-zemessardze.

Iedzīvotāju ievērībai!

Mācību laikā būs redzama karavīru un zemessargu pārvietošanās. Mācības notiks iepriekš saskaņotās teritorijās un plānotas tā, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu vietējo iedzīvotāju ikdienu.

Zemessardzes aicina iedzīvotājus neuztraukties, redzot karavīru, zemessargu un militārā transporta pārvietošanos, un ar sapratni izturēties pret notiekošajām mācībām.

Pateicamies iedzīvotājiem par atbalstu Latvijas aizsardzības stiprināšanā.

Informāciju sagatavoja:
Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona
Komunikācijas nodaļas vecākā speciāliste
Lelde Krancmane
Tālr.28619184
Facebook/Vidzemes brigādes zemessargi