Rūjienā īsteno projektu ģimenes ārsta pakalpojumu pieejamības uzlabošanai

Valmieras novada Rūjienā norisinās projekta “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA “Marikas Grūsles ārsta praksē”” (Nr. 9.3.2.0./21/A/052 ) ieviešana.

Projekta mērķis uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu ārsta praksē.

Projekta īstenošanas rezultātā SIA “M. Grūsles ārsta prakse” tiks aprīkota un modernizēta ar jaunu datortehniku un jaunām medicīnas tehnoloģiskām iekārtām.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 8245,97 EUR, tai skaitā 7009,07 EUR līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 742,14 EUR ir valsts budžeta finansējums, 494,76 EUR SIA “M. Grūsles ārsta prakse” finansējums.