Rūjienā četrām ielām veiks divkārtu virsmas apstrādi

Austrumu iela Rūjiena

Rūjienā uzsākti sagatavošanās darbi divkārtu virsmas apstrādei četrās ielās – Austrumu, Mērnieku, Siguldas un Tilta ielā. Sākta aku regulēšana, apauguma noņemšana ielu malās, seguma profilēšana u.c. darbi, lai atjaunotu ceļa nesošās konstrukcijas un izveidotu kvalitatīvu grants nesošo virskārtu. Savukārt Mērnieku ielas posmā, kur jau šobrīd ir cietais segums, tas, šo darbu ietvaros, arī tiks atjaunots un uzlabots, veicot virsmas apstrādi. 

Šīs ir pilsētas vietējās nozīmes ielas, kurās ir sakārtota iespēja pieslēgties centralizētajai ūdensapgādei un kanalizācijai, tāpēc ir iespējams ielām veikt apstrādi, lai tās iegūtu cieto segumu. Divkārtu virsmas apstrāde nodrošinās komfortablākus dzīves un braukšanas apstākļus – ilgāku laiku saglabājas ceļa seguma nestspēja, jo tiek izolēta ceļa virsma no ūdens iedarbības, kā arī tiek nodrošināta seguma neputēšana transportlīdzekļu pārvietošanās laikā. Turklāt šāds ceļš ir labi izbraucams arī šķīdoņa laikā. Samazinās arī izdevumi par ielu uzturēšanu. 

Būvdarbu zonā var tikt noteikti satiksmes ierobežojumi.

Atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam darbus veic SIA “Valkas ceļi”. Būvdarbu izmaksas: 75 797,43 EUR ar PVN.