Rūjienā atklāta sociālo pakalpojumu centra ēka

Rūjienā atklāta sociālo pakalpojumu centra ēka

Īstenojot projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā”, 28. oktobrī Rūjienā, Valdemāra ielā 26, Valmieras novada pašvaldība svinīgi atklāja atjaunoto vēsturisko slimnīcas koka ēku. Tās infrastruktūra pielāgota sociālo pakalpojumu sniegšanai, lai šeit turpmāk darbotos dienas aprūpes centrs un grupu dzīvokļi.

Piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda, valsts budžeta un Valmieras novada pašvaldības finansējumu, koka ēka atjaunota, saglabājot vēsturisko izskatu. Pēc divus gadus ilgā ēkas atjaunošanas procesa un sekojošajiem iekštelpu un piegulošās teritorijas labiekārtošanas darbiem, jau novembrī šeit darbību sāks sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi, nodrošinot cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem individuāli piemērotu aprūpi un atbalstu.

“Rūjienas senā slimnīcas ēka ir atdzimusi tās vēsturiskajā veidolā. Kā viens no pilsētas lepnumiem, šis vietējās nozīmes kultūras piemineklis bagātina Rūjienas pilsētvidi ar koka arhitektūras mantojumu. Projekta īstenošana ir nozīmīgs solis gan Valmieras novada, gan arī visa Vidzemes reģiona attīstībā – ēkai pildot sociālo pakalpojuma centra funkciju, mēs veidojam iekļaujošu sabiedrību, lai ikviens iedzīvotājs, kurš savā dzīves ceļā saskaras ar garīga rakstura traucējumiem, var justies pieņemts un būt pārliecināts par sociālās palīdzības un aprūpes pieejamību savā pašvaldībā,”

norāda Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.

“Cilvēkiem piemīt atšķirīgas spējas piepildīt savas vajadzības. Citam viss padodas viegli, citam jāpieliek krietni daudz pūļu, lai sasniegtu vēlamo. Vēl kādam vajadzīgs līdzcilvēku atbalsts, lai spētu elementāri parūpēties par sevi. Ceru, ka kopīgiem spēkiem mums ir izdevies radīt vēl vienu lielisku sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu novadā – estētisku vidi, kurā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām justies gaidītiem, piederīgiem, saņemt cieņpilnu attieksmi, atbalstu un aprūpi,”

sociālo pakalpojumu nozīmi uzsver Kaija Muceniece, Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja.

Sociālo pakalpojumu infrastruktūra Rūjienā izveidota Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros. Projekta īstenošanas rezultātā Rūjienas vēsturiskās slimnīcas koka ēkā izveidoti grupu dzīvokļi 16 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus sociālās aprūpes pakalpojumus, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus, un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts sociālās aprūpes institūcijā. Tāpat ēkā darbosies arī dienas aprūpes centrs ar 18 vietām, paredzot sniegt pakalpojumu 24 personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes veiktās tirgus izpētes rezultātā grupu dzīvokļa un dienas aprūpes centra pakalpojumu nodrošināšana Rūjienā no šī gada 1. novembra ir deleģēta biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”.

Atbilstoši iepirkuma rezultātam, ēkas atjaunošanas darbus veica SIA “EKERS”, būvuzraugs SIA “RIB Unit”, savukārt sociālā pakalpojuma centra telpas iekārtotas saskaņā ar SIA “Graydesign” izstrādāto interjera dizaina projektu, bet mēbeļu izgatavošanu, iegādi un uzstādīšanu atbilstoši līgumam īstenoja SIA “KORE AG”.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1 217 214,43 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi ir 1 113 056,00 EUR, tai skaitā 505 500,89 EUR līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 107 175,30 EUR ir valsts budžeta finansējums, 477 329,10 EUR Valmieras novada pašvaldības finansējums. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi ir 104 158,43 euro, kas ir pašvaldības finansējums.