Rūjienā atjaunota vecās slimnīcas ēka

Rūjienā atjaunota bijusī slimnīcas ēka

Kopš 2020. gada februāra Rūjienā norisinās projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/043) īstenošana, lai Rūjienas bijušās slimnīcas ēka tiktu atjaunota un pārtaptu par sociālo pakalpojumu centru, kurā darbosies dienas aprūpes centrs un grupu dzīvokļi.

Pēc divus gadus ilgā būvniecības un ēkas restaurācijas procesa, kura ietvaros tika izstrādāts būvprojekts un veikta arī izpēte un konservācija, šī gada augustā noslēgušies ēkas atjaunošanas darbi un septembrī veikta telpu iekārtošana. Pašlaik tiek gaidīts būvvaldes atzinums par ēkas nodošanu ekspluatācijā. Tā kā Rūjienas bijušās slimnīcas ēka ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis, tā bija jāatjauno, saglabājot vēsturisko izskatu.

Ēkas pamati likti 1904. gada maija pirmajās dienās. Mājas īpašniecei Marijai Ūlai, dzimušai Reimanei, lietošanā jaunuzceltais nams ir periodiski līdz pat 1918. gadam, jo pēc 1917. gada revolūcijas Ūlu ģimene paliek Pēterpilī un Rūjienā vairs neatgriežas. Kopš 1920. gada šeit pastāvējusi slimnīca, ko uzturēja Valmieras apriņķa valde un Rūjienas pilsētas valde. Sākot ar 1927. gada vasaru apriņķu valde pārtrauc atbalstu un slimnīca izbeidz savu darbību. Tomēr atzīstot slimnīcas atjaunošanu par nepieciešamu, jau 1930. gadā Rūjienas slimnīca atsāk savu darbību Ūla mantinieku mājā un deviņus gadus vēlāk Ūla mantinieki savu īpašumu pārdod Rūjienas un apkārtnes veselības aizsardzības savienībai, kas nekavējoties uzsāk slimnīcas paplašināšanu. 1940. gadā tiek pabeigta jaunā korpusa celtniecība un vairākus gadu desmitus šeit turpināja darboties slimnīca.

Restaurācijas ietvaros ēka tikusi pilnībā atjaunota – izbūvētas jaunas jumta konstrukcijas un ieklāts jumta segums, izšuvoti mūrētie skursteņi, pabeigta starpsienu un ārsienu mūrēšana, siltumizolācijas iestrāde, iekšsienu un griestu apdare, ieklāti jauni grīdas segumi, kā arī ierīkotas jaunas ārējās un iekšējās kanalizācijas sistēmas, ūdensapgāde, veikta siltummezgla un apkures sistēmas montāža. Bēniņu stāvā ierīkota ventilācija, ēka ieguvusi jaunus logus, palodzes, durvis un fasādes apšuvuma dēļus. Projekta ietvaros iekārtota arī pieguļošā teritorija un ierīkots apgaismojums. Savukārt iekštelpās uzstādīti aizkari un žalūzijas, apgaismojums, iegādātas dažādas elektropreces. Sociālais pakalpojumu centrs iekārtots saskaņā ar SIA “Graydesign” izstrādāto interjera dizaina projektu, bet par mēbeļu izgatavošanu, iegādi un uzstādīšanu parūpējās SIA “KORE AG”. Atbilstoši iepirkuma rezultātam, būvdarbus veica SIA “EKERS” (būvuzraugs SIA “RIB Unit”).

Sociālo pakalpojumu infrastruktūra Rūjienā tiek veidota Vidzemes plānošanas reģiona projektā “Vidzeme iekļauj”. Projekta īstenošanas rezultātā Rūjienas bijušās slimnīcas ēkā būs izveidoti grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus sociālās aprūpes pakalpojumus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus, un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts sociālās aprūpes institūcijā. Pakalpojums tiks nodrošināts 16 personām. Tāpat ēkā darbosies arī dienas aprūpes centrs ar 18 vietām, paredzot sniegt pakalpojumu 24 personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes veiktās tirgus izpētes rezultātā grupu mājas (dzīvokļa) un dienas aprūpes centra pakalpojumu nodrošināšanai no šī gada 1. novembra ir deleģēta biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1 217 214,43 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi ir 1 113 056,00 EUR, tai skaitā 505 500,89 EUR līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 107 175,30 EUR ir valsts budžeta finansējums, 477 329,10 EUR Valmieras novada pašvaldības finansējums. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi ir 104 158,43 euro, kas ir pašvaldības finansējums.

Eiropas reģionālais attīstības fonds